Winterdepressie: onderzoek en diagnose

Uw arts heeft u doorverwezen omdat u klachten heeft die passen bij een winterdepressie. Eerst hebben een intake gesprek met u om te onderzoeken of u een behandeling kunt krijgen.

Eerste afspraak

U krijgt een brief en informatie voor een intake gesprek. Tijdens deze afspraak bespreken we uw klachten en gezondheid en bespreken we of u lichttherapie kunt krijgen.

Meestal krijgt u bij de afsprakenbrief ook de vraag om een ROM/RoQua vragenlijst in te vullen. U krijgt vragen over uw werk/opleiding, gezondheid en leefsituatie en over uw psychische klachten. We bespreken uw vragenlijsten tijdens de 1e afspraak. Deze informatie is nodig voor het maken van een behandelplan.

  • Het is goed om thuis al de klachten op te schrijven. En welke vragen u heeft. Dan vergeet u niets tijdens de afspraak. Het kan helpen iemand mee te nemen naar de afspraak: 2 horen meer dan 1.

    Er zijn bij een onderzoek of behandeling soms meer mogelijkheden. Bespreek die goed met de arts. De 3 goede vragen helpen hierbij.

    Soms moet u bepaalde dingen doen of laten voor een onderzoek. Dit staat dan in de brief die u krijgt voor dit onderzoek. In de brief staat ook wat u mee moet nemen als u voor het eerst een afspraak heeft.

  • Na de onderzoeken bespreken de betrokken specialisten met elkaar de resultaten. Samen stellen ze een diagnose. Als de diagnose winterdepressie is, bespreken ze meteen welke behandeling mogelijk is. Dat is het behandelplan.

    Na dit overleg bespreken we de diagnose met u. Dit gebeurt tijdens een vervolgafspraak. We bespreken samen met u of u lichttherapie kunt krijgen.

  • Specialisten van allerlei disciplines bekijken samen de onderzoeksresultaten. Samen stellen ze de diagnose en maken ze, als dat nodig is, een behandelplan. Allemaal geven ze daarbij een bijdrage vanuit het eigen specialisme. Zo weet u zeker dat de diagnose goed onderbouwd is. En dat er altijd meerdere mensen naar uw situatie kijken.

Voorbereiding

Het is goed om thuis al de klachten op te schrijven. En welke vragen u heeft. Dan vergeet u niets tijdens de afspraak. Het kan helpen iemand mee te nemen naar de afspraak: 2 horen meer dan 1.

Er zijn bij een onderzoek of behandeling soms meer mogelijkheden. Bespreek die goed met de arts. De 3 goede vragen helpen hierbij.

Soms moet u bepaalde dingen doen of laten voor een onderzoek. Dit staat dan in de brief die u krijgt voor dit onderzoek. In de brief staat ook wat u mee moet nemen als u voor het eerst een afspraak heeft.

De uitslag

Na de onderzoeken bespreken de betrokken specialisten met elkaar de resultaten. Samen stellen ze een diagnose. Als de diagnose winterdepressie is, bespreken ze meteen welke behandeling mogelijk is. Dat is het behandelplan.

Na dit overleg bespreken we de diagnose met u. Dit gebeurt tijdens een vervolgafspraak. We bespreken samen met u of u lichttherapie kunt krijgen.

Samen de beste diagnose

Specialisten van allerlei disciplines bekijken samen de onderzoeksresultaten. Samen stellen ze de diagnose en maken ze, als dat nodig is, een behandelplan. Allemaal geven ze daarbij een bijdrage vanuit het eigen specialisme. Zo weet u zeker dat de diagnose goed onderbouwd is. En dat er altijd meerdere mensen naar uw situatie kijken.

Meedoen aan wetenschappelijk onderzoek

Soms vragen we patiënten mee te doen aan wetenschappelijk onderzoek. Zo kunnen we nieuwe en betere behandelmethodes ontwikkelen en bestaande verbeteren. U beslist zelf of u mee wilt doen of niet. Als u mee wilt doen, krijgt u uitgebreide informatie van ons over het onderzoek.

Uw dossier in mijnUMCG

U kunt de uitslagen ook zien in mijnUMCG. Dit is uw persoonlijke online patiëntendossier. U kunt hierin uw medische gegevens bekijken. En ook uitslagen van onderzoeken, informatie over uw medicijnen, een overzicht van uw afspraken en de brieven die u van ons gekregen heeft.

Heeft u nog geen mijnUMCG? Maak snel een account aan.

Second opinion

Wilt u weten wat een arts in een ander ziekenhuis denkt over uw situatie? Of heeft u een diagnose in een ander ziekenhuis gehad, en wilt u dat het UMCG u hier iets over zegt? Vraag dan een second opinion.

Heeft u nog vragen?

U kunt de polikliniek winterdepressie bellen van maandag tot en met vrijdag, tussen 8.00 en 16.30 uur.