Toolbox Moreel beraad

Het UNO-UMCG ondersteunt en coacht aangesloten verpleeghuizen bij de invoering van moreel beraad.  

Wat is een moreel beraad? 

Een moreel beraad is een gestructureerde manier om ethische dilemma’s in de zorg vanuit meerdere invalshoeken te bekijken. Je leert hoe je verder kunt kijken dan je eigen oordeel en wat er voor wie op het spel staat. Zo kom je samen tot een onderbouwd besluit over wat in een specifieke situatie het goede is om te doen. 

Stand van zaken Hulp bij implementatie
Verslag praktijkinventarisatie moreel beraad  Implementatiewijzer moreel beraad

 

Advies van implementatieadviseurs 

Binnen het UNO-UMCG is al veel ervaring opgedaan met de implementatie van moreel beraad. Deze ervaring delen wij graag. Implementatieadviseurs Henriëtte van der Kloet of Ivonne Lesman zijn te bereiken via [email protected]