Symptomen en beloop COVID-19 bij verpleeghuispatiënten

Bij verpleeghuispatiënten kent COVID-19 een grote hoeveelheid aan symptomen. Als er alleen getest wordt bij koorts en luchtwegklachten, dan wordt naar schatting bijna 30% van de bewoners met corona over het hoofd gezien. Dat blijkt uit onderzoek van het UNO-UMCG onder 88 verpleeghuisbewoners met corona. Onderzoeker Esther de Haas vertelt over dit onderzoek.

Wat is de stand van zaken in de verpleeghuizen?

“In het voorjaar van 2020 werden verpleeghuizen hard getroffen door de eerste golf van de COVID-19-epidemie. Inmiddels overstijgt het aantal verpleeghuizen met één of meer SARS-CoV-2-besmettingen het aantal in het voorjaar.”

Hoe makkelijk is COVID-19 bij kwetsbare ouderen te herkennen? En hoe ziet het beloop eruit?

“De eerste casusbeschrijvingen van kwetsbare ouderen schetsten een atypische presentatie en een veelal ongunstige afloop. Vijf zorgverleners van vier ouderenzorgorganisaties -  TriviumMeulenbeltZorg, Noorderboog, Noorderbreedte en Meriant - hebben de symptomen en het beloop samen met onderzoekers in kaart gebracht via uitgebreid dossieronderzoek bij bewoners die positief testten voor COVID-19 in de periode van half maart tot eind april 2020.”

Wat kwam daar uit?

“Bijna 30% van deze bewoners met COVID-19 bleek achteraf niet te voldoen aan de toenmalige casusdefinitie van de WHO. Die ging  uit van koorts met één of meer luchtwegsymptomen. Veel bewoners hadden echter algemene en minder typische klachten zoals vermoeidheid of zwakte, verminderde eetlust, misselijkheid of braken, diarree, verwardheid of delier en gedragsverandering. Het belang van breder kijken dan koorts en hoesten wordt inmiddels onderstreept door de aangepaste WHO-casusdefinitie. Deze nieuwe casusdefinitie gaat uit van een bredere lijst symptomen. Ongeveer 96% van de bewoners heeft tijdens het beloop drie of meer symptomen van deze nieuwe lijst gehad.”

Hoe is het ziektebeloop van COVID-19 onder verpleeghuisbewoners?

“Het ziektebeloop van de onderzochte bewoners sluit aan bij dat van kwetsbare ouderen uit andere recente onderzoeken. Van de bewoners met COVID-19 is 1 op de 3 binnen 4 weken overleden, met een zwaartepunt rond 10-11 dagen. Ook in deze groep lijkt het risico op overlijden hoger bij mannen en bij bewoners met dementie. Tijdens de ziekteperiode ging ruim 40% van de bewoners van mobiel naar volledig aan bed gebonden en kreeg 56% extra zuurstof toegediend. Bewoners die volledig herstelden, waren na ongeveer 4 weken klachtenvrij.”

Meer lezen over dit onderzoek?

Een kort wetenschappelijk artikel verschijnt binnenkort in Journal of the American Medical Directors Association (JAMDA). Via https://doi.org/10.1016/j.jamda.2020.12.028(externe link) is alvast het manuscript in te zien.