Lesmodule Pijn bij dementie

Mensen met dementie kunnen vaak zelf niet meer aangeven dat zij pijn hebben. Daarom is het extra belangrijk dat zorgprofessionals signalen van pijn herkennen. Dat is dan ook het doel van de lesmodule Pijn bij dementie.

Video bekijken Scannen

Handvatten voor docenten

Deze pagina is bedoeld voor docenten. Je vindt hier informatie over doel en doelgroep, instructies voor het inzetten van de lesmodule en lesmateriaal zoals opdrachten en video’s. Je kunt deze informatie ook downloaden als PDF-bestand.

 • Doelgroep

  Deze lesmodule is bedoeld voor:

  • Studenten hbo-v
  • Studenten mbo-v
  • Studenten (M)VZ
  • Zorgprofessionals

  Leerdoelen

  Einddoel

  De student is in staat signalen van pijn te herkennen en passende interventies toe te passen bij ouderen met dementie.

  Subdoelen

  De student kan aangeven:

  • wat de prevalentie van pijn bij ouderen met dementie is;
  • dat deze ouderen niet verbaal kunnen aangeven dat ze pijn hebben, dit anders uiten en dat daarom observeren en letten op de signalen van pijn heel belangrijk is;
  • dat ouderen met dementie gevoeliger worden voor pijn en dat dit een reden is om goede observaties te doen;
  • dat bij veranderend gedrag of eetpatroon van de cliënt altijd pijn moet worden meegenomen in de analyse van de oorzaak.

  Beginsituatie

  De student heeft algemene kennis over:

  • dementie en bijbehorende veelvoorkomende problemen;
  • de zorgstandaard voor mensen met dementie passend bij opleidingsniveau;
  • pijn, uitingsvormen en interventies

  CanMEDS-competenties

  Canmeds-rollen

   
  Helpende
   
  Verzorgende IG
   
  Verpleegkunde MBO
   
  Verpleegkunde HBO

  Zorgverlener

   
  Ondersteunt zorgvragers.
   
  Signaleert veranderingen in gedrag en gezondheid.
   
  Neemt anamnese af en stelt verpleegkundige diagnose.
   
  Stelt de verpleegkundige diagnose vast.

  Samenwerkingspartner

   
  Signaleert bijzonderheden en veranderingen bij de zorgvrager. Draagt gegevens van de zorgvrager en de geboden ondersteuning over aan collega's.
   
  Verbindt de zorgvrager, naastbetrokkenen en andere zorgverleners in hun samenwerking.
   
  Onderzoekt de verschillende belangen en mogelijkheden bij naast betrokkenen en andere zorgprofessionals t.a.v. de verpleegkundige zorg en coördineert die zorg.
   
  Deelt de nodige kennis en informatie met collega's, zodat de continuïteit van zorg is geborgd.

  Reflectieve EBP professional

   
  Bewaakt de privacy van de zorgvrager.
   
  Draagt bij aan kwaliteitsverbetering.
   
  Werkt aan het bevorderen en bewaken van kwaliteitszorg Analyseert complexe problemen in de beroepspraktijk en draagt oplossingen aan.
   
  Hanteert een methodische aanpak, met een probleemanalyse en de onderzoekscyclus, bij zorg- en organisatievraagstukken. Verantwoordt het handelen vanuit kennisbronnen.

  Gezondheidsbevorderaar

   
  Signaleert veiligheidsrisico's en onderneemt daarop actie.
   
  Signaleert continu veranderingen in de gezondheidstoestand en het welbevinden en bespreekt en rapporteert deze.
   
  Verzamelt gegevens over gezondheid en past risicosignalering toe.
   

  Analyseert het gedrag en de omgeving van de zorgvrager die leiden tot gezondheidsproblemen van de zorgvrager of groepen zorgvragers.

   

  Inhoud lesmodule

  1. Voorbereidingsopdracht, doel: activeren van voorkennis rondom pijn bij ouderen en met ouderen met dementie.
  2. Groepsbijeenkomst, doel: toepassen van kennis en bespreekbaar maken van de PAIC15.
  3. E-learning PAIC15, doel: kennismaken met pijnobservatie-instrument PAIC15.
  4. Nabespreking in groep(jes) over toepassing en interventies.

  Idealiter wordt de module in deze volgorde gegeven. Hoewel het één geheel vormt, kunnen de onderdelen hiervan eventueel los worden ingezet. Daarnaast is aanpassing naar doelgroep of setting mogelijk.

 • 1. (Voor)kennis activeren

  Duur: 60 min

  De opdracht is bedoeld om kennis over pijn, pijnbeleving en pijnobservaties op te frissen. Daarnaast gaat de opdracht in op het effect van dementie op pijnbeleving.

  2. Verdiepende kennis over pijn en dementie

  Duur: 30 minuten

  Didactische materialen:

  3. E-learning PAIC15

  Duur: 20-30 minuten

  Student doorloopt de e-learning. Doel: toepassen van observaties m.b.v. casuïstiek. Student kan na afloop certificaat downloaden.

  Handig om als docent zelf ook vooraf de e-learning te doen om studenten adequaat te informeren.

  4. Nabeschouwing over toepassing en kiezen van interventies

  Duur: 30 minuten

  Doel: student gaat na wat er nodig is om de PAIC15 toe te passen in de praktijk. De docent instrueert, begeleidt en vat samen wat de bevindingen zijn. Als docent kun je daarmee tevens een koppeling met de Canmeds-rollen leggen.

  Aan het eind van de bijeenkomst kan een reflectiemoment worden ingelast, waarbij je de onderstaande vragen zou kunnen stellen:

  • Wat is gerealiseerd van je verwachting en doelstelling van deze module?
  • Wat neem je mee naar de praktijk?
  • Wat is de essentie vanuit de Canmeds-rollen m.b.t. dit onderwerp?

  Verrijking

  Voor verrijking en verdieping van de lesstof verwijzen we naar onze Toolbox ‘Pijn bij dementie’. Voor implementatie van de PAIC15 in een zorgsetting verwijzen we naar onze animatie Succesvol implementeren met een goed plan.

 •