Opdrachten voor studenten - Opdracht 3

Nabeschouwing over toepassing en interventies

Duur

20 minuten

Maak notities van je antwoorden op onderstaande vragen en neem ze eventueel mee naar een plenaire bijeenkomst.

  1. Wat vind je van de toegankelijkheid en gebruiksvriendelijkheid van de PAIC15?
  2. Welke interventies zou je inzetten op basis van je observaties? Maak daarbij onderscheid tussen interventies op basis van je functionele zelfstandigheid en het consulteren van andere disciplines. Onderbouw je antwoord.
  3. Wat is nodig om de PAIC15 succesvol te gebruiken op individueel en teamniveau?

Implementeren doe je nooit alleen!

Wil je zelf met de PAIC15 aan de slag in jouw zorgorganisatie?
Vraag gerust via mail onze implementatieadviseur: Henriette van der Kloet.