Opdrachten voor studenten - Opdracht 1

Deze opdracht is bedoeld om je geheugen op te frissen en te kijken welke kennis je nog paraat hebt over pijn en dementie.

Voorbereidingsopdracht

Duur

60 minuten

Doel

Beantwoord de onderstaande vragen en neem je bevindingen (en eventuele uitwerking) mee naar de groepsbijeenkomst.

  1. Welke observaties pas je toe om vast te stellen of er sprake is van pijn?
  2. Welke meetinstrumenten kunnen daarbij behulpzaam zijn?
  3. Welke niet-medicamenteuze interventies ken je in de behandeling van pijn?
  4. Hoe ziet de WHO-ladder eruit in de medicamenteuze behandeling van pijn?
  5. Bekijk de onderstaande video over ‘Pijn bij dementie’ van Erik Scherder.
  6. Bestudeer de richtlijn Pijn van Verenso. Als je vragen ter verduidelijking hebt, neem ze dan mee naar de groepsbijeenkomst.
  7. Probeer nu voor jezelf samen te vatten waarom het zo belangrijk is om pijn te herkennen bij mensen met dementie.
Video bekijken Scannen