Technisch Voedingsteam

Het Technisch Voedingsteam begeleidt patiënten met buiksondes, patiënten die kunstmatige voeding via de bloedbaan krijgen en patiënten die wachten op een dunnedarmtransplantatie of een dunnedarmtransplantatie hebben gehad. Het team is onderdeel van het Darmfalencentrum van de afdeling Maag-, Darm- en Leverziekten (MDL).

U kunt bij het Technisch Voedingsteam (TVT) terecht met problemen en vragen over:

 • buiksondes, zoals PEG-, PEG-J-, PEJ- en PRG-sondes
 • voeding via de bloedbaan, dit heet totale parenterale voeding (TPV)
 • dunnedarmtransplantatie

Darmfalen

Bij darmfalen neemt de darm niet genoeg voeding en vocht op om gezond te blijven. Mogelijke oorzaken zijn:

 • het is aangeboren
 • stoornissen in de automatische beweging van de maag of darmen
 • een te korte darm na een operatie bij een darminfarct of darmkanker
 • een darmstoma die niet goed werkt

Soms ontstaat darmfalen tijdelijk na een operatie. Dit heet acuut darmfalen. Darmfalen kan ook blijven en niet overgaan. Dit heet chronisch darmfalen. We kunnen darmfalen behandelen met medicijnen en vocht of voeding via een infuus.

Het UMCG is een expertisecentrum op het gebied van darmfalen.

TPV

Als darmfalen ervoor zorgt dat iemand te weinig voedingsstoffen opneemt, kan de arts TPV adviseren. TPV staat voor 'totale parenterale voeding'. Dit betekent dat je alle voeding via een infuus rechtstreeks in de bloedbaan krijgt. Dus buiten het maag-darmkanaal om.

We leggen daarvoor een infuuslijn aan in een groot bloedvat bij het hart. Deze infuuslijn noemen we 'centrale lijn'.

Ons team regelt de TPV voor patiënten die naar huis gaan en thuis TPV krijgen. Het Technisch Voedingsteam van het UMCG:

 • schakelt een technisch team van de thuiszorg in
 • zorgt voor levering van de juiste voeding
 • houdt contact met u en met de thuiszorg
 • zorgt voor de controle van uw bloed en bespreekt de uitslagen met uw arts
 • maakt ziekenhuisafspraken met u om de voortgang en behandeling met u te bespreken

Wat doet het team nog meer?

 • adviseren bij het kiezen van de juiste sonde
 • plaatsen neusmaagsondes als dat op de polikliniek kan, dit overleggen we altijd eerst met uw arts
 • adviseren bij problemen met de sonde en de mogelijke behandeling ervan
 • adviseren bij het wel of niet starten met TPV
 • adviseren over het soort TPV
 • adviseren bij het kiezen van een centrale lijn
 • behandelen van problemen bij een centrale lijn
 • begeleiden bij het opbouwen van vaste voeding en het afbouwen van TPV

Samenwerken voor de beste zorg

We werken veel samen met andere ziekenhuizen en zorgverleners. Binnen en buiten de noordelijke regio. In dit zorgnetwerk bieden wij als universitair centrum de meest specialistische en complexe zorg. We delen onze wetenschappelijke en specialistische kennis, zodat patiënten in het hele land beter geholpen kunnen worden.

Heeft u nog vragen?

U kunt het Technisch Voedingsteam bellen van maandag tot en met vrijdag, tussen 9.00 en 12.00 uur. U kunt ook een e-mail sturen.