Darmstoma

​​Een stoma is een kunstmatige opening die een lichaamsholte met de buitenwereld verbindt. Dit kan een stoma van de dikke darm, een colostoma, zijn. Of van de dunne darm, een ileostoma. De stoma kan tijdelijk of blijvend zijn, eindstandig of dubbelloops.

Tijdelijk of blijvend

Een darmstoma kan tijdelijk of blijvend zijn. Een tijdelijke stoma wordt bijvoorbeeld aangelegd om een deel van de darm rust te geven. Soms blijkt na verloop van tijd dat een stoma niet kan worden opgeheven. Er is dan sprake van een blijvend stoma. Een blijvende stoma wordt onder andere aangelegd als de hele dikke darm of anus wordt weggehaald.

Eindstandig of dubbelloops

Een darmstoma kan eindstandig of dubbelloops zijn. Een eindstandig stoma heeft één opening. Een dubbelloops stoma heeft 2 openingen naast elkaar. Uit de ene opening komt de ontlasting, uit de andere alleen slijm uit het slijmvlies van de darm. Een tijdelijke stoma is vaak dubbelloops.

Dikkedarmstoma: colostoma

U krijgt een colostoma als een deel van uw dikke darm wordt weggehaald en het niet meer mogelijk is de beide overgebleven delen aan elkaar te zetten. De ontlasting verlaat het lichaam dan via een opening in de buik en wordt opgevangen in speciaal opvangmateriaal. Omdat de stoma geen kringspier heeft, kunt u geen ontlasting en winden tegenhouden. Deze kunnen daardoor op elk moment naar buiten komen. Meestal produceert de stoma volgens een herkenbaar patroon een aantal keren per dag vaste ontlasting.

Een colostoma kan op verschillende delen van de dikke darm worden aangelegd: hoger of lager. Dit is afhankelijk van de reden waarom een stoma wordt aangelegd. Een colostoma bevindt zich meestal op de linker zijde van de buik net onder de navel.

Dunnedarmstoma: ileostoma

U krijgt een ileostoma als het nodig is om uw hele dikke darm te verwijderen of tijdelijk te ontzien. De ileostoma wordt dan meestal aan het einde van uw dunne darm aangebracht. Soms is het noodzakelijk zijn om nog eerder in de dunne darm een stoma aan te brengen. Doordat de ontlasting niet meer door de dikke darm gaat, wordt deze niet meer ingedikt. Omdat de stoma geen kringspier heeft, kan er op elk moment brijige tot dunne ontlasting via de stoma naar buiten komen. Dit wordt opgevangen in een (stoma)zakje. Een ileostoma bevindt zich meestal aan de rechterkant van de buik onder de navel.

Meer informatie

Er zijn veel brochures uitgegeven over stoma’s. U kunt deze verkrijgen via de stomaverpleegkundige of opvragen bij de Stomavereniging.