Huntington: behandeling

Uiteraard stopt de begeleiding niet na het stellen van de diagnose. Genezing is (nog) niet mogelijk, de doelstelling van de zorg bij de ziekte van Huntington is daarom altijd verbetering van de kwaliteit van leven.

De behandeling bestaat uit meerdere onderdelen, het geven van medicatie ter behandeling van symptomen en zorg waarbij veelal fysiotherapie, ergotherapie,logopedie, diëtist en psycholoog betrokken zullen zijn.
Veel mensen met de ziekte stellen het op prijs om regelmatig, bijvoorbeeld een- of tweemaal per jaar langs te komen om te spreken over voortgang van de ziekte, de problemen die de patiënt ervaart, of over het effect van hun ondersteunende medicijnen. Hierin wordt zorg op maat door de afdeling Neurologie geleverd.

Behandelteam

Alle in Huntington gespecialiseerde zorgverleners zijn vanaf het begin bij uw behandeling betrokken. Samen komen zij tot de juiste diagnose en een behandelplan op maat. Altijd in nauw overleg met u, uw huisarts en de verwijzende specialist. Door op deze manier samen te werken, bieden we u de beste zorg.

Samenwerken voor de beste zorg

Als u ziek bent, wilt u de best mogelijke zorg krijgen. En het liefst bij u in de buurt. Ook als de zorg die u nodig heeft, ingewikkeld is. Daarom werken we als UMCG zoveel mogelijk samen met andere ziekenhuizen en zorgverleners zoals huisartsen, fysiotherapeuten en psychologen. Door steeds meer samen te doen, gaan we slimmer om met de zorg in de regio en krijgt u de zorg die u nodig heeft. Een voorbeeld hiervan is HartNet, waarin we samenwerken voor de hartzorg in Noord-Nederland.