Erfelijke nierziekten

​​De meeste nierziekten kunt u zomaar krijgen. Voorbeelden van erfelijke nierziekten zijn de ziekte van Alport, cystenieren, cystinose, nail-patella syndroom.

Het komt weinig voor dat een nierziekte erfelijk is. Erfelijke ziekten zijn ziekten die in de familie voorkomen en veroorzaakt worden door afwijkingen in de genetische aanleg (= DNA) van mensen. Voorbeelden van erfelijke nierziekten en hun uitingsvormen zijn:

De ziekte van Alport

Aandoening die bij mannen vaak op jong-volwassen leeftijd leidt tot nierfalen en doofheid. Bij vrouwen zien we deze ziekte in veel mindere mate en op latere leeftijd. Patiënten hebben bloed en eiwit in de urine.

Cystenieren

Deze ziekte kenmerkt zich door de vorming van cysten (een soort vochtblazen) in een aantal organen, vooral in de nieren, waardoor de nier na verloop van tijd niet goed meer kan functioneren. Mensen met cystenieren ontwikkelen over het algemeen tussen hun 40e en 70e jaar nierfalen, waarvoor nierfunctie vervangende behandeling zoals dialyse of een niertransplantatie nodig is.

Cystinose

Stofwisselingsziekte waarbij in het lichaam cystine ophoopt in verschillende organen die daardoor beschadigen. De nieren en de ogen lopen daarbij het eerst schade op. Kenmerkende symptomen zijn dorst, veel moeten plassen en groeiachterstand. Als de ziekte niet wordt behandeld, kan de patiënt nierfalen ontwikkelen.

Nail-patella syndroom 

Aandoening die afwijkingen veroorzaakt aan nagels, botten (met name de knieschijven = patella) en soms nieren en ogen. Patiënten hebben bloed en eiwit in de urine. Ongeveer 10% van de patiënten ontwikkelt nierfalen.

UMCG Expertisecentrum voor Erfelijke Nierziekten

Het UMCG is een expertisecentrum voor zeldzame aandoeningen op het gebied van erfelijke nierziekten zoals cystenieren. Een zeldzame aandoening is een ziekte die minder dan 1 op de 2.000 mensen heeft.

Het ministerie van VWS heeft het UMCG aangewezen als expert in deze zorg.