Behandelteam schedelbasistumoren

Het behandelteam schedelbasistumoren behandelt tumoren in en rond de schedelbasis, zoals brughoektumoren, hersenvliestumoren, paragangliomen, chondrosarcomen, chordomen, multipel myeloom en oogtumoren.

In dit behandelteam zitten verschillende zorgverleners die vanaf het begin bij uw behandeling betrokken zijn.

Tumorcentrum Hersenen

Het team werkt nauw samen met het behandelteam hypofysetumoren en het behandelteam neuro-oncologie in het Tumorcentrum Hersenen.

UMCG Expertisecentrum voor Hersenen en Schedelbasis Tumoren

Het UMCG is een expertisecentrum voor zeldzame aandoeningen aan de hersenen en schedelbasistumoren. Een zeldzame aandoening is een ziekte die minder dan 1 op de 2.000 mensen heeft.

Het ministerie van VWS heeft het UMCG aangewezen als expert in deze zorg.

Behandelteam

Contact

U kunt het secretariaat van het behandelteam schedelbasistumoren bellen van maandag tot en met vrijdag, tussen 8.30 en 16.30 uur. U kunt ook een e-mail sturen.