Behandelteam neuro-endocriene tumoren

​​Deze tumorwerkgroep is een multidisciplinaire werkgroep van zorgverleners die gespecialiseerd zijn in de diagnostiek, behandeling en de nazorg van patiënten met neuro-endocriene tumoren (NET).

De werkgroep heeft geen formele, beleidsbepalende status maar vindt het belangrijk om vanuit kennis van de praktijk, zowel beleidsadviserend als -uitvoerend te werken aan optimale patiëntenzorg voor de patiënt met NET. Beleidsadviezen worden zowel gevraagd als ongevraagd verstrekt aan de eigen afdelingsbesturen en eventuele andere relevante partijen.

Naast de patiëntenzorg houden de leden van de werkgroep zich ook bezig met onderwijs en onderzoek op het gebied van NET.