Prof. dr. Thera Links Internist-endocrinoloog

'Mijn werk bestaat uit verschillende onderdelen: patiëntenzorg, wetenschap, opleiden van basisartsen en specialisten en leidinggeven aan de onderafdeling. Het mooiste van mijn klinisch werk als internist-endocrinoloog is dat je naast de patiënt kunt staan. Mijn belangrijkste drijfveer is de verbinding van mens tot mens. Je hebt als specialist een voorsprong in kennis en ervaring en kunt adviseren over diagnostiek en behandeling, maar je bent ook begeleider of coach en kunt op die manier naast de patiënt staan om uiteindelijk in gezamenlijkheid te beslissen. Door de wetenschap en het opleiden kan ik extra dimensies aan het werk toevoegen.' 

T. Links

Functies en werkzaamheden

 • Aandachtsgebieden: algemene endocrinologie, endocriene erfelijke tumorsyndromen, zoals erfelijke vormen van schildklierkanker, paragangliomen
 • Hoogleraar Endocrinologie in het bijzonder familiaire endocriene tumorsyndromen
 • Coordinator UMCG Expertisecentrum voor Schildkliercarcinoom
 • Lid UMCG Expertisecentrum voor Bijnieraandoeningen
 • Lid UMCG Expertisecentrum voor Familiaire Endocriene Tumorsyndromen
 • Lid UMCG Expertisecentrum voor Hypofyseaandoeningen
 • Hoofd onderafdeling Endocrinologie
 • Voorzitter Landelijke von Hippel Lindau werkgroep
 • Voorzitter Nederlandse richtlijn schildklier nodus en schildklierkanker 2009 en 2015
 • Lid Europese richtlijncommissies schildklierziekten en schildklierkanker
 • Hoofdopleider Interne Geneeskunde Opleidingsregio Noordoost Nederland

BIG-nummer: 49022532701

Prijzen, onderscheidingen, subsidies

 • Meerdere subsidies o.a. KWF, VHL Alliance, KIKA.
 • UMCG specialist van het jaar 2012
 • Novo Nordisk Award Endocrinologie 2015

Contact

U kunt mij bellen via het secretariaat Endocrinologie van maandag tot en met vrijdag, tussen 8.00 en 17.00 uur.