Behandelteam Epidermolysis Bullosa

Het behandelteam blaarziekten behandelt 3 soorten blaarziekten: de zeldzame aandoening Epidermolysis Bullosa (EB), de auto-immune blaarziekten (AIBD) en blaarziekten ontstaan door medicijnen (Stevens-Johnsons syndroom/toxische epidermale necrolyse).

​Het EB-expertiseteam bestaat uit verschillende professionals die zich in interdisciplinair verband richten op de complexe problematiek bij blaarziekten

UMCG Expertisecentrum voor Blaarziekten

Het UMCG is een expertisecentrum voor zeldzame aandoeningen op het gebied van blaarziekten: epidermolysis bullosa (EB), auto-immune blaarziekten (AIBD) en Stevens-Johnsons syndroom/toxische epidermale necrolyse (SJS/TEN). Een zeldzame aandoening is een ziekte die minder dan 1 op de 2.000 mensen heeft.

Het ministerie van VWS heeft het UMCG aangewezen als expert in deze zorg.

Europees zorgnetwerk

Het expertisecentrum is onderdeel van het Europese referentienetwerk ERN Skin. Dit is een Europees netwerk voor ziekenhuizen met expertise op het gebied van zeldzame huidziekten.

  • Petra de Graaf
  • Frouckje Hoekstra
  • Sonja Kessner
  • Hester van Meer
  • Bouwe Molenbuur
  • Friso Muntinghe
  • Kees Stellingsma
  • Denis van Vliet