Afdeling Vaatchirurgie

​​​​​Op de afdeling Vaatchirurgie behandelen we mensen met ziektes aan de bloedvaten. Dat doen we met de nieuwste technieken en op basis van de laatste wetenschappelijke inzichten. Samen met de andere zorgverleners die bij de behandeling van deze aandoeningen betrokken zijn, werken we aan de beste behandelresultaten voor onze patiënten.

We richten ons op verschillende aandachtsgebieden:

Obstruerend vaatlijden

Obstruerend vaatlijden betekent dat een bloedvat vernauwd of verstopt raakt. Meestal komt dit door aderverkalking. Als een bloedvat vernauwd of verstopt is, kan het bloed niet goed door het lichaam stromen. Dit kan gevaarlijk zijn. We kunnen zo'n bloedvat dan opereren om het schoon te maken. Soms plaatsen we ook een stent.

Aneurysmatisch vaatlijden

Aneurysmatisch vaatlijden betekent dat een bloedvat wijder wordt. We noemen zo'n wijder bloedvat een aneurysma. Meestal komt dit ook door aderverkalking. Als een bloedvat te wijd wordt, kan het scheuren en een levensbedreigende bloeding veroorzaken. We kunnen het bloedvat opereren om zo'n scheuring te voorkomen.

Diabetische voetproblemen

Als iemand diabetes heeft, kunnen bloedvaatjes en zenuwen beschadigd raken. Bloed stroomt dan minder goed door benen en voeten. Sommige diabetespatiënten krijgen voetproblemen, zoals gevoelloosheid en wonden. Als het bloed niet goed meer door de voet stroomt, kan soms een operatie nodig zijn. Dit doet de vaatchirurg.

Toegangschirurgie bij dialyse

Als iemand met nierfalen nierdialyse nodig heeft omdat de nieren niet goed werken, is soms een operatie aan de bloedvaten nodig. Dit noemen we toegangschirurgie. Nierdialyse kan via een kunstnier of een buikspoeling.

Kennismaken

Als iemand naar ons is verwezen voor een behandeling, hebben de patiënt en de chirurg altijd eerst een afspraak op de polikliniek Hart en Vaten. We maken kennis met elkaar en bespreken de mogelijke operatie, eventuele onderzoeken, afspraken bij andere specialismen en de opname op de verpleegafdeling.

Vaatlaboratorium

Voor vaatonderzoek, zoals een duplex-onderzoek of een bloeddrukmeting van een slagader, gaat u meestal naar het vaatlaboratorium. Dit is een speciale kamer op de polikliniek Hart en Vaten waar onze vaatlaboranten onderzoeken doen.

Samen beslissen

Een weloverwogen keuze maken over je behandeling is heel belangrijk. Wij helpen daarbij met uitgebreide uitleg over de behandelmogelijkheden en alle voor- en nadelen. Wat vindt iemand belangrijk en wat betekent dat voor de behandelkeuze: daar draait het om.

Rondom de operatie

Voor een operatie bespreken we hoe je je goed voorbereidt en daarmee de kans vergroot dat je goed herstelt. We geven adviezen over voeding, bewegen en stoppen met roken, bijvoorbeeld.

Na een operatie en opname in het ziekenhuis maken we altijd een controle-afspraak. Hoe vaak, hoelang en bij wie je onder controle blijft, hangt af van de situatie.

Contact

Heeft u vragen? U kunt ons bellen via polikliniek Hart en Vaten van maandag tot en met vrijdag, tussen 8.00 en 16.30 uur.