Chirurgie voor patiënten met nierproblemen

Bij patiënten met nierproblemen worden soms operaties aan de bloedvaten gedaan die nierdialyse mogelijk maken.

Als de functie van de nieren onder de 30% komt, wordt de patiënt verwezen naar de polikliniek Nierfalen. De oorzaak van nierfalen kan aangeboren of verworven zijn. Op de polikliniek Nierfalen werken specialisten nauw samen en krijgt de patient een optimale medische behandeling en meer informatie over de oorzaak en gevolgen van de nierziekte.

Een gevolg van nierfalen kan zijn dat de functie van de nieren overgenomen moet worden door een dialysebehandeling. Om deze reden is tijdige voorlichting over dialyse van groot belang. Uiteindelijk neemt de patiënt  samen met het team van specialisten een besluit over de vorm van dialyse. Het team van specialisten bestaat uit artsen, verpleegkundigen, verpleegkundig specialist, diëtiste en een maatschappelijk werker.

Kunstnier of buikspoeling

Voor beide vormen van dialyse (kunstnierdialyse of buikspoeling) is een toegang tot het lichaam nodig. Voor buikspoeling wordt via een operatie een katheter in de buikholte geplaatst. Deze operatie kan kort voor de start van de dialyse uitgevoerd worden.

Voor kunstnierdialyse is het aanleggen van een shunt in de arm noodzakelijk. De vaatchirurg maakt tijdens de operatie een verbinding tussen een ader en een slagader. Na een periode van rijping van ongeveer twee maanden zal de shunt bruikbaar zijn. Het liefst maken we gebruik van de eigen aderen en slagaderen ter hoogte van de pols. Als dit niet mogelijk is wijken we uit naar de elleboog en bovenarm. Als er geen gebruik van de eigen aderen gemaakt kan worden, wordt een kunststof buisje ingebracht. Deze kan sneller aangeprikt worden maar gaat minder lang mee.

Onderzoek

Als de patiënt kiest voor de kunstnierbehandeling is het belangrijk dat we tijdig een plan maken waar de shunt geplaatst moet worden. Om deze plaats goed te kunnen bepalen is er onderzoek nodig. De patiënt krijgt ruim voor de start van de dialysebehandeling een oproep voor een duplex-doppleronderzoek. Dit is een lichamelijk onderzoek, bloeddrukmetingen en echo-onderzoek van de bloedvaten van beide armen. De vaatlaborant en coördinator dialysetoegang voeren dit onderzoek uit.

Het onderzoek wordt gedaan op het Vaatlaboratorium, dit is een onderdeel van de polikliniek Hart en Vaten. Na het onderzoek wordt de uitslag en shuntplan met de patiënt besproken. Hierbij zijn de vaatchirurg, vaatlaboranten en coördinator dialysetoegang betrokken.

De planning van de operatie vindt pas plaats na overleg met de specialisten van de polikliniek Nierfalen.

Behandeling

Operatie

Als de shuntoperatie uit gevoerd moet worden zullen we de patient tijdig uitnodigen en melden welke medicatie vooraf eventueel gestopt moet worden. In principe wordt u voor deze operatie één nacht opgenomen op de verpleegafdeling van Vaatchirurgie. De operatie duurt ongeveer 90 minuten.

Ontslag

De dag na de operatie gaat de patient vaak weer naar huis. Deze krijgt dan nog nadere informatie en instructie van de coördinator dialysetoegang over  leefregels, zelfcontrole van de shunt en wanneer hij/ zij contact op moet nemen met de contactpersoon (zie patiëntenfolder). Daarna krijgt de patient een afspraak mee voor controle met echo-onderzoek en lichamelijk onderzoek 4 weken na de operatie op het vaatlaboratorium