Onderwijs en opleiding Orthopedie

Op de afdeling Orthopedie en polikliniek Vorm en Beweging van het UMCG leiden we toekomstige artsen, verpleegkundigen en orthopeden op.

Studeer je of wil je je verder specialiseren in de orthopedie? Als afdeling verzorgen we verschillende onderwijsprogramma's, zoals:

Opleiding tot arts

De studie Geneeskunde duurt 6 jaar en bestaat uit een bachelor- en masterfase. Zowel bachelor- als masterstudenten volgen onderwijs bij de polikliniek en afdeling Orthopedie. In de laatste fase van de opleiding loopt de student stage als co-assistent. Dit gebeurt onder supervisie van onze medisch specialisten.

Opleiding tot orthopeed

De opleiding tot orthopeed duurt 6 jaar. Een deel van deze opleiding volgt de arts in opleiding tot specialist (AIOS) in het UMCG. Meestal werken er 3-5 artsen in opleiding tot orthopeed bij ons.

De stafleden van de Orthopedie vormen samen een opleidingsgroep. We hechten aan een kwalitatief hoogwaardige en inspirerende opleiding in een goed werkklimaat. Belangrijke onderdelen van de opleiding zijn onder andere vakinhoudelijke kennis en (operatieve) vaardigheden, communicatie en patiëntgerichtheid.

De opleiders zijn:

Bekijk het opleidingen- en cursusaanbod.

De afdeling Orthopedie verzorgt ook onderwijs voor bijvoorbeeld studenten bewegingswetenschappen en biomedische technologie (BMT). We begeleiden studenten van allerlei faculteiten bij hun stages om over de grenzen van het vakgebied heen te kijken. Zo verdiepen we samen de inhoud van de Orthopedie.