Afdeling Obstetrie en Gynaecologie

De afdeling Obstetrie en Gynaecologie bestaat uit 4 subafdelingen:

  • Centrum voor Zwangeren: richt op zwangerschap, inclusief prenatale diagnostiek en bevalling
  • Gynaecologie: gynaecologie is het specialisme dat zich bezighoudt met aandoeningen en afwijkingen van de vrouwelijke geslachtsorganen
  • Gynaecologische oncologie: de oncologische gynaecologie richt zich op de behandeling van de verschillende kankersoorten
  • Voortplantingsgeneeskunde: het specialisme voor onderzoek en behandeling van vruchtbaarheidsstoornissen.

Opleiding en onderwijs

Het UMCG is een academisch ziekenhuis. Naast patiëntenzorg en wetenschappelijk onderzoek, heeft het ziekenhuis het verzorgen van opleidingen tot taak. De afdeling geeft studenten, coassistenten en arts assistenten van de medische faculteit, studenten die de opleiding tot verloskundige volgen en studenten die de opleiding tot verpleegkundige volgen de gelegenheid praktijkervaring op te doen.

U komt deze studenten tegen op de polikliniek, de afdeling of de verloskamers. Op de kraamafdeling van de afdeling obstetrie en gynaecologie is de interprofessionele leerunit. In deze unit werken studenten mee aan de zorg voor de patiënten. Zo leren ze in de praktijk, met elkaar, van elkaar en over elkaar. Bekijk voor meer informatie de Nederlandse animatie over interprofessioneel samenwerken en onderwijs. Of bekijk de Engelse versie

Wetenschappelijk onderzoek

De afdeling doet veel onderzoek. Gynaecologische Oncologie zoekt naar de beste behandelmethode bij baarmoederkanker en naar mogelijkheden voor vaccinatie tegen virussen die kanker kunnen veroorzaken.

Binnen de Voortplantingsgeneeskunde zijn twee onderzoekslijnen. Een richt zich op de invloed van leefwijzen op de vruchtbaarheid. De andere richt zich op het bewaren van eierstokweefsel van vrouwen die kanker hebben en behandelingen ondergaan die de vruchtbaarheid bedreigen.

Samen met de afdelingen Pathologie en Hematologie doet Verloskunde uitgebreid onderzoek naar kindersterfte tijdens de zwangerschap. Verder verricht de afdeling onder meer onderzoek naar overgangsklachten, draagmoederschap en seksualiteitsproblemen bij vrouwen die kanker hebben (gehad) aan de geslachtsorganen.