Neurologie Wetenschappelijk onderzoek Neurologie

Als afdeling Neurologie doen we veel onderzoek naar ziekten van het zenuwstelsel (hersenen, ruggenmerg en perifere zenuwen) en de spieren, zowel bij kinderen als bij volwassenen.

Research Institute Brain and Cognition

Het wetenschappelijk onderzoek op de afdeling richt zich vooral op protectieve neurologie (het voorkomen van neurologische schade) en restauratieve neurologie (het genezen van neurologische aandoeningen). De afdeling Neurologie doet zowel basaal als toegepast wetenschappelijk onderzoek.

Onderzoeksinstituut BRAIN

Neurotraumachirurgie

Traumatisch hersenletsel (THL) is een van de belangrijkste oorzaken van overlijden en (blijvende) invaliditeit bij jongvolwassenen. De gevolgen van THL betreffen zowel lichamelijke beperkingen als psychologische stoornissen van geheugen en gedrag. Aandachtsgebieden van  onderzoek bij traumatisch hersenletsel in het UMCG zijn de vroegdiagnostiek van afwijkingen bij patiёnten met THL en de relatie van deze aanwezige afwijkingen met de uiteindelijke uitkomst na een THL.

Detectie van afwijkingen met beeldvorming in de acute fase (CT, MRI)  na het ongeval biedt de mogelijkheid om in een vroeg stadium bij patiёnten die klachten (zullen) houden begeleiding en therapie te bieden. Na ontslag uit het ziekenhuis vindt geprotocolleerde follow-up en begeleiding van patiёnten met THL plaats. Hierbij wordt gebruik gemaakt van in het UMCG ontwikkelde uitkomstschalen die naast lichamelijke beperkingen ook stoornissen in geheugen en gedrag vastleggen.

Nauwe samenwerking is aanwezig met de afdeling Neuropsychologie. Via neuropsychologisch onderzoek kunnen stoornissen in geheugen en gedrag worden vastgelegd maar ook de gevolgen van gedragsveranderingen op het uiteindelijk functioneren van patiёnten (sociale cognitie). Speciaal aandachtsgebied is de rol van de frontale hersengebieden op de mate van herstel.