Neurologie Team Neurologie

Het team van de afdeling Neurologie bestaat uit verschillende specialisten.

 • Dr. Saloua Akoudad, fellow Neurologie
 • Dr. Maartje Boon. kinderneuroloog
 • Prof. dr. Peter de Deyn, neuroloog
 • Dr. Martje van Egmond, neuroloog
 • Dr. Jan-Willem Elting, neuroloog en klinisch neurofysioloog
 • Dr. Thea Heersema, neuroloog
 • Prof. dr. Berry Kremer, neuroloog
 • Prof. dr. Teus van Laar, neuroloog
 • Dr. Fiete Lange, neuroloog en klinisch neurofysioloog
 • Prof. dr. Joukje van der Naalt, neuroloog
 • Dr. Deborah Sival, kinderneuroloog
 • Dr. Patrick Vroomen, neuroloog