Wat doet het Mobiel Medisch Team

Als een patiënt in acuut levensgevaar is en als de ambulancebemanning extra hulp bij de behandeling nodig heeft, kan een MMT worden ingezet. Er zijn bepaalde voorwaarden, voor wanneer het MMT ingezet kan worden. Deze ‘inzetcriteria’ zijn landelijk bepaald.

Aanvullende zorg

Het MMT is een aanvulling op de gewone ambulancezorg. Het MMT werkt nauw samen met het ambulancepersoneel, de politie en brandweer. Het verschil met de ambulancezorg is dat het MMT, behalve een verpleegkundige, ook een medisch specialist heeft. Dit is een gespecialiseerde arts. De behandeling door de arts start hierdoor al voordat de patiënt in het ziekenhuis is.

Hoe komt het MMT in actie?

Het MMT kan op twee manieren in actie komen:

  • na een 112-melding bij de meldkamer (primaire inzet);
  • als het ambulancepersoneel om hulp van het MMT vraagt (secundaire inzet).

De Meldkamer Noord-Nederland​ in Drachten krijgt alle 112-meldingen uit Groningen, Friesland en Drenthe binnen. De telefonist stelt standaard vragen om te bepalen of er een MMT nodig is.

Het ambulancepersoneel kan om een MMT vragen als ze een arts nodig hebben. Dat gebeurt bijvoorbeeld als ze een patiënt niet kunnen vervoeren omdat zijn situatie niet stabiel is.

De meldkamer roept het MMT op via het C2000-systeem. Dit is het communicatiesyteem voor hulpdiensten. Het team zoekt op een speciale navigatietablet het exacte adres op. Als de helikopter wordt gebruikt, gaat de piloot direct naar de helikoper en neemt contact op met de luchtverkeersleiding. De arts houdt via C2000 contact met de meldkamer over de inzet. De meldkamer zorgt voor het contact tussen de arts en het ambulancepersoneel.

Beschikbaarheid MMT

Het MMT is 24 uur per dag en 7 dagen per week beschikbaar. Het MMT Groningen werkt in een groot gebied: Groningen, Friesland (inclusief de Waddeneilanden), Drenthe, de kop van Overijssel en de Noordoostpolder. Dat is ongeveer 25% van de oppervlakte van heel Nederland, al woont hier maar 10% van alle Nederlanders. Soms helpt het MMT van Groningen ook net over de grens in Noord-Duitsland, als dat nodig is. Of op andere plekken in Nederland. En soms komt een ander MMT in het noorden helpen.

MMT bereik helikopters

Hoe vaak en waarvoor komt het MMT in actie?

Het Groningse MMT wordt ongeveer 4-5 keer per 24 uur ingezet. Dat gebeurt in ongeveer de helft van de gevallen bij ongelukken. Dat kan bijvoorbeeld een verkeersongeluk of een val van grote hoogte zijn. De andere helft zijn aandoeningen zonder verwonding, zoals een hartaanval. In ongeveer een kwart van de gevallen wordt het MMT ingezet omdat er iets met een kind aan de hand is. In 2023 is het MMT in totaal 2255 keer in actie gekomen. We hebben toen 1804 keer de helikopter gebruikt, en 451 keer de auto.