Kinderchirurgie Wetenschappelijk onderzoek Kinderchirurgie

We doen als afdeling Kinderchirurgie veel wetenschappelijk onderzoek. Dit onderzoek richt zich op het verbeteren van de chirurgische behandelingen bij kinderen. Zo werken we continu aan nog betere behandelingen voor onze patiënten.

Ons team is intensief betrokken bij landelijk en internationaal onderzoek naar de verschillende ziektes en afwijkingen die we behandelen. Zo brengen we alle kennis en ervaring die we hebben bij elkaar en werken we samen met collega’s uit andere medische centra om optimale zorg te kunnen bieden voor patiënten.

Ons onderzoek is vooral gericht op de volgende speerpunten:

  • anorectale aandoeningen
  • ziekten van lever en galblaas
  • neonatale chirurgie
  • darmfalen en transplantatie
  • kinderen met ernstig meervoudig ongevalletsel

We werken samen met Nederlandse kinderchirurgische centra, maar ook met buitenlandse instituten zoals de Medizinische Hochschule Hannover en het Birmingham’s Childrens Hospital.

Meedoen aan wetenschappelijk onderzoek

Het kan zijn dat we vragen of een kind kan meedoen aan wetenschappelijk onderzoek. Of een deel van de anonieme patiëntengegevens of het weefsel dat we tijdens de operatie hebben weggehaald, afstaat. We zorgen er dan voor dat u goed geïnformeerd een weloverwogen keuze kunt maken. Het kind en de ouders beslissen uiteraard zelf of ze dit wel of niet willen.

Contact

Heeft u vragen? U kunt ons bellen via het secretariaat Kinderchirurgie van maandag tot en met vrijdag, tussen 8.00 en 16.30 uur.