Wetenschappelijk onderzoek Dermatologie

De afdeling Dermatologie UMCG is een academische afdeling waar doeltreffende, innovatieve, patiëntgerichte en veilige zorg wordt geboden en die zich onderscheidt door excellent wetenschappelijk onderzoek, bevlogen onderwijs en een verdiepende specialistenopleiding.

Het wetenschappelijk onderzoek richt zicht op de volgende speerpunten:

  •  Blaarziekten
  •  Eczemen, arbeidsdermatosen en allergie
  •  Oncologische dermatologie
  •  Acneïforme dermatosen

Binnen deze speerpunten is de insteek Healthy Ageing.

Blaarziekten

Het Centrum voor Blaarziekten in het UMCG is de enige in Nederland voor patiënten met blaarziekten van huid en slijmvliezen (bulleuze dermatosen). Deze ziekten door een genetische oorzaak (epidermolysis bullosa) of een auto-immuunziekte  (pemphigus en pemfigoïd) zijn relatief zeldzaam. De concentratie van kennis in een nationaal centrum voor zeldzame ziekte is waardevol. Blaarpatiënten uit heel Nederland nemen dankbaar de moeite om naar Groningen te komen om door de meest deskundige artsen en verpleegkundigen behandeld te worden. In het Centrum functioneren hechte multidisciplinaire teams voor deze patiëntencategorie. Tevens beschikken wij over een immunodermatologie laboratorium voor diagnostiek en onderzoek. Het onderzoek is gericht op hoe de blaarziekten ontstaan en zich openbaren en op de ontwikkeling van nieuwe medicijnen, zoals gentherapie, stamceltransplantatie en anti-B-cel behandeling. Tot slot zijn de professionals behorende tot het Centrum zeer actief in samenwerking met andere onderzoekers en met de patiëntenverenigingen DEBRA/Vlinderkind en Pemphigus.

Epidermolysis Bullosa and related disorders (umcgresearch.org)

Eczemen, arbeidsdermatosen en allergie

Eczemen door allergie, arbeidsomstandigheden of door aanleg komen veel voor. Niet altijd is de oorzaak makkelijk te vinden. Het onderzoek richt zich op herkenning, registratie en werking van allergenen, bijvoorbeeld zoals stoffen in haarverf, op het voorkomen en de behandeling van handeczeem en op de behandeling van constitutioneel eczeem met medicijnen.

Oncologische dermatologie

Huidkanker komt  steeds meer voor; er wordt wel gesproken van een epidemie. Voor alle vormen van huidkanker zoals het melanoom en het huidlymfoom bestaan aparte multidisciplinaire werkgroepen in het UMCG. Ook wordt lesgegeven in effectieve en weefselsparende operaties (Mohs chirurgie) aan jonge dermatologen in opleiding. Het onderzoek richt zich op patiënten die een orgaantransplantatie hebben ondergaan en daardoor hun weerstand moeten onderdrukken. Velen van hen krijgen vaak huidkanker. De onderzoeksvraag is waarom sommige transplantatiepatiënten geen last krijgen van huidkanker.

Acneïforme dermatosen

Acne (jeugdpuistjes) is de meest voorkomende huidziekte in de puberteit. Minder bekend is hidradenitis suppurativa, een acne-achtige huidziekte in de oksels en liezen bij volwassenen. Bij deze patiënten wordt de huid in de plooien gepokt door abcessen en littekens. In het UMCG doen wij onderzoek naar de ontstaanswijze en worden nieuwe operatiemethoden en geneesmiddelen getest en ontwikkeld.