Onderwijs en opleiding Chirurgie

Het UMCG is een academisch ziekenhuis. Naast patiëntenzorg en onderzoek, heeft het ziekenhuis tot taak het verzorgen van opleidingen en onderwijs.

Chirurgie verzorgt de opleiding Heelkunde en fellowships en voert onderdelen van het geneeskunde curriculum (G2010) uit.

Binnen de verpleegkundige discipline zijn er ook vervolgopleidingen en scholingsactiviteiten ter bevordering van de deskundigheid en het professioneel handelen van de verpleegkundigen.

 • Elke disciplinegroep in het UMCG heeft naast patiëntenzorg en onderzoek tot taak het medisch onderwijs aan studenten, arts-assistenten in opleiding (aios) en verpleegkundigen te verzorgen.

  Het onderwijs aan studenten krijgt vorm in de bachelorfase (jaar 1-3) en masterfase (jaar 4-6) van het onderwijsprogramma Curriculum G2010. Dit is een bekwaamheidsgeoriënteerd curriculum, met een centrale positie voor de patiënt, activerende leervormen en veel aandacht voor de wetenschappelijke en professionele ontwikkeling van de student.

  Dit komt bijvoorbeeld tot uitdrukking in de patiënt- en werkcolleges en tutorgroepen waarin kennis over de ziektegeschiedenis van een patiënt centraal staat en de nadruk ligt op interactie tussen docent en studenten.

  Veel stafleden van de afdeling Chirurgie dragen bij aan dit onderwijs. Zij worden daarin geschoold door trainingen op maat en verplichte onderwijsprogramma’s als de Basis Kwalificatie Onderwijs (BKO).

  Stages

  Ook op de werkvloer wordt onderwijs gegeven dat plaats vindt tijdens de klinische stages in de eerste 2 jaren van de Masterfase. Vóórdat studenten aan een klinische stage kunnen beginnen dienen ze echter eerst de bijbehorende kwalificaties te behalen waarvoor ze in het Klinisch Trainings Centrum van het Onderwijsinstituut worden getraind.

  In het 3e en laatste jaar van de Masterfase kan een student een 20 weken durende stage doen op de afdeling, de zo genaamde semi-artsstage (zie studiegids), die voorbereidt op de toekomstige beroepsuitoefening en zich daarmee geheel richt op de professionele ontwikkeling tot basisarts. Daarnaast kan de Stage Wetenschap (zie studiegids), die eveneens 20 weken duurt, op de afdeling worden gevolgd waarmee tegelijkertijd de kans op het bemachtigen van een opleidingsplaats tot aios Heelkunde wordt vergroot.

  Student aan het woord

  In een 3 minuten durende ​videofilm is een 4e jaars student geneeskunde aan het woord die kernachtig de essentie van de studie geneeskunde verwoordt.

 • De opleiding tot chirurg, ook opleiding Heelkunde genoemd, leidt de arts op tot chirurg. Het vak van chirurg is dynamisch en uitdagend, en het UMCG, het enige grote academische ziekenhuis in Noordoost Nederland, kent een grote variëteit aan patiënten en ziektebeelden. Zo komt de assistent in opleiding (AIOS) ook in aanraking met de kinderchirurgie, lever- en niertransplantatie, en uitgebreide abdominale en oncologische chirurgie. Alle grote trauma’s uit de regio gaan bovendien naar het UMCG en worden dus ook hier geopereerd.

  De opleiding Heelkunde duurt 6 jaar en vindt gecombineerd plaats in een niet-academisch ziekenhuis en het academisch ziekenhuis. Hiervoor heeft het UMCG een samenwerkingsverband met zeven perifere ziekenhuizen:

  • het Deventer Ziekenhuis,
  • het Martini Ziekenhuis Groningen,
  • de Isala te Zwolle,
  • het Medisch Centrum Leeuwarden,
  • het Medisch Spectrum Twente te Enschede,
  • Zorggroep Leveste Meddenveld (ZLM), Emmen
  • Ziekenhuisgroep Twente (ZGT), Almelo.

  De eerste twee opleidingsjaren, de zogenaamde Common Trunk, worden gekenmerkt doordat er naast de praktijk op een gestructureerde manier cursorisch onderwijs wordt gegeven. De jaren drie en vier leiden verder op in de algemene chirurg. In de jaren vijf en zes (differentiatie) kan de AIOS zich verdiepen in de chirurgische oncologie, de gastro-intestinale chirurgie (in combinatie met een stage hepatobiliaire chirurgie en/of kinderchirurgie), de traumachirurgie of de vaatchirurgie. Ook een differentiatie in de kinderchirurgie is mogelijk.

  Denkt u erover om te solliciteren naar een opleidingsplaats?

  Er is een landelijke sollicitatieprocedure, die tweemaal per jaar wordt georganiseerd via de Nederlandse Vereniging voor Heelkunde (NVVH). Ga voor meer informatie hierover naar de website van de NVVH.

Bij- en nascholing

De bij- en nascholing op het gebied van Chirurgie wordt gedaan door het Wenckebach Instituut voor Onderwijs en Opleiden (WIOO). Het Wenckebach Instituut is onderdeel van het UMCG en richt zich op de ontwikkeling en opleiding van professionals in de zorg.