Intensieve Verpleegkundige Zorg

De Intensieve Verpleegkundige Zorg-unit (IVZ) is voor patiënten die veel en vaak zorg en behandeling nodig hebben. Zij komen van één van de chirurgische verpleegafdelingen, de Spoedeisende Eerste Hulp (SEH) of de Intensive Care Volwassenen (ICV). De IVZ is onderdeel van verpleegafdeling B3.

Onze patiënten krijgen deze intensieve zorg van de speciaal opgeleide ‘High Care’-verpleegkundigen die op de IVZ werken. Daarbij proberen we ervoor te zorgen dat elke patiënt zoveel mogelijk door dezelfde verpleegkundige wordt verzorgd. Deze verpleegkundige is het eerste aanspreekpunt voor u en uw naasten.

Controle en bewaking

Elke patiënt op de IVZ is aangesloten op een monitor die onder andere de hartslag, de ademhaling en de bloeddruk bewaakt. Dit noemen we de 'vitale functies'.

Verder heeft iemand vaak:

  • een sonde of infuus voor vocht, voeding en medicijnen
  • een slangetje voor de afvoer van maagsap en wondvocht, dit heet een drain
  • een slangetje voor de afvoer van urine, dit heet een katheter

Soms geven de apparaten alarmsignalen. De verpleegkundigen letten hier goed op en weten wat dit betekent en wat zij moeten doen.

Eerste contactpersoon

In het UMCG voelen wij ons verantwoordelijk voor de privacy van onze patiënten. Als iemand op de IVZ ligt, vragen we de familie en naasten altijd 1 contactpersoon aan ons door te geven. Wij bespreken alleen met deze eerste contactpersoon hoe het met de patiënt gaat. De verpleegkundige kan de eerste contactpersoon 24 uur per dag, 7 dagen in de week bellen. Familie en naasten horen via de contactpersoon hoe het met de patiënt gaat.

Wilt u als eerste contactpersoon meer weten of een arts spreken? Dan kan de verpleegkundige dat regelen. Als er een gesprek met de arts is, kunnen meerdere familieleden of naasten daar bij zijn.

Als u foto's of video's wilt maken op de IVZ overleg dit dan met de verpleegkundige. Dit mag alleen als er geen andere patiënten en medewerkers in beeld komen.

Bezoek

De bezoektijden van de IVZ zijn:

  • maandag tot en met vrijdag: van 15.00 en 20.00 uur
  • zaterdag en zondag: van 10.00 en 12.00 en van 15.00 tot 20.00 uur

Bezoek is fijn, maar het kan erg vermoeiend zijn. Ook kan het te druk worden op de kamer en de afdeling. Er mogen daarom niet meer dan 2 personen tegelijk op bezoek komen.

Let op: neem geen bloemen en planten mee naar de IVZ. Dit is om infectiegevaar te voorkomen.

Tijdens het bezoek

Soms komt er een arts of verpleegkundige langs om de patiënt te onderzoeken of te verzorgen. We vragen het bezoek dan om in ons dagverblijf te wachten tot we klaar zijn. Het dagverblijf is een wachtruimte waar u thee en koffie kunt krijgen.

Als er een medische overdracht is, vragen we u ook de zaal te verlaten. Zo beschermen we de privacy van onze patiënten.

Kinderen mogen ook op bezoek komen onder begeleiding van een volwassene. Als er in de omgeving van uw kinderen kinder- of infectieziekten rondgaan, zoals waterpokken, roodvonk, rode hond, bof, kinkhoest, diarree of griep, overleg dan eerst met de verpleegkundige of arts of bezoek mogelijk is.

Postadres

UMCG

  • Achternaam, voorletter
  • A3VA/IVZ, kamernummer
  • Postbus 11120
  • 9700 CC Groningen

Contact

Heeft u vragen? U kunt ons bellen via het secretariaat Intensieve Verpleegkundige Zorg-unit van maandag tot en met vrijdag, tussen 8.00 en 17.00 uur.