Beoordeling en behandeling van patiënten in psychiatrische crisis

Het Universitair Centrum Psychiatrie (UCP) biedt aan uw patiënt (regio Noord-Nederland), die een (dreigende) ernstige en acute psychiatrische crisis doormaakt, intensieve zorg. Door de behandeling vanuit de ambulante thuissituatie van uw patiënt worden opnames zoveel mogelijk voorkomen en verkort. De behandeling is gericht op stabilisatie en herstel. Ook kunt u bij het UCP terecht met uw urgente vraag om advies met betrekking tot psychiatrische diagnostiek of behandeling.

Binnen kantoortijd doet het UCP zelf de crisisbeoordelingen en kan zij ook intensief ambulant behandelen op de polikliniek Acute Psychiatrie en de Acute Deeltijdbehandeling (ADB).

U kunt patiënten met acuut psychiatrische problemen aanmelden voor een acute beoordeling (binnen 24 uur) of voor een urgente beoordeling bij de Aanmeldservice van het UCP (050-361 88 80). Bij een urgente beoordeling gaat het om een beoordeling die gepland kan worden binnen 14 dagen. Klik hier voor meer informatie.

Vragen?
Mocht u naar aanleiding van dit bericht vragen hebben dan kunt u contact opnemen met de triageverpleegkundige via [email protected] of telefoonnummer: 050-361 11 76.