Klachtenregeling voor verwijzers

De informatie op deze pagina is bedoeld voor verwijzers van patiënten. Wilt u als patiënt een klacht indienen, lees dan de informatie over een klachtenprocedure op deze pagina.

De specialisten en andere medewerkers van het UMCG proberen zoveel mogelijk te voldoen aan de wensen en verwachtingen van patiënten en hun verwijzers. Mocht u onverhoopt toch ontevreden zijn over de behandeling van uw patiënt of de manier waarop u bent geïnformeerd, wilt u dan zo vriendelijk zijn dit te melden. Ook als u een klacht heeft over het contact met een specialist, dan stelt het UMCG het op prijs als u dit kenbaar maakt. Uw klacht of opmerking kan het UMCG helpen de zorg- en dienstverlening te verbeteren. Hieronder vindt u informatie over waar u met welke klacht terecht kunt.

Algemene klacht van verwijzers

Met algemene klachten over het UMCG kunt u terecht bij Verwijzerscontact. Uw klacht heeft in dat geval niet zozeer betrekking op een individuele patiënt, maar op ervaringen die een goede relatie met het UMCG in de weg staan. U kunt Verwijzerscontact bereiken via: Telefoon (050) 361 08 00 E-mail [email protected]

Klacht van verwijzers in relatie tot een individuele patiënt

Voor een klacht in relatie tot een individuele patiënt kunt u zich richten tot de behandelend specialist of desbetreffende medewerker. Hij is de eerst aangewezen persoon om uw klacht mee te bespreken. Komt u er met hem niet uit, dan kunt u zich wenden tot het hoofd van de afdeling. Deze is eindverantwoordelijk voor de patiëntenzorg op zijn/haar afdeling.

Klachtenfunctionaris

U kunt als verwijzer uw opmerking of klacht ook schriftelijk overbrengen. Dit kunt u richten aan de klachtenfunctionaris van het ziekenhuis. De klachtenfunctionaris is onafhankelijk en probeert veelal door bemiddeling een oplossing te zoeken voor uw klacht.