Hoe vaak komen aangeboren afwijkingen voor op Aruba, Bonaire en Curaçao?

In Nederland komen aangeboren afwijkingen voor bij 2,9% van de kinderen. Hoe hoog dat percentage is op de Nederlandse Antillen: Aruba, Bonaire en Curaçao, was onbekend. Onderzoekers van Amsterdam UMC en Eurocat Noord-Nederland zochten het uit.
Ziekenhuis Curaçao

Opzet en uitvoering van de studie

We telden in de medische gegevens van de ziekenhuizen op de drie eilanden hoeveel kinderen een aangeboren aandoening hadden. We hebben de ouders gebeld of ze wilden meewerken. Wat bleek:

 • Er zijn 873 kinderen/foetussen met aangeboren afwijkingen geboren tussen 2008 en 2017
 • Ruim 95% van de ouders deed mee aan het onderzoek

Vergelijking van de uitkomsten met EUROCAT registraties

De aangeboren afwijkingen op de Nederlandse Antillen zijn vergeleken met:

 • De EUROCAT registratie op de Franse Antillen: Guadeloupe en Martinique
 • De EUROCAT registratie Noord-Nederland: Groningen, Friesland en Drenthe
 • Ook vergeleken we de uitkomsten van de eilanden Aruba, Bonaire en Curaçao onderling.

Resultaten van het onderzoek: minder afwijkingen dan in Noord-Nederland

 • Op de Nederlandse Antillen kwamen aangeboren afwijkingen voor bij 2,4% van de kinderen
 • Dit is vergelijkbaar met de 2,5% op de Franse Antillen en lager dan de 2,9% in Noord-Nederland
 • Polydactylie (een extra vingertje of teentje) en een atrium septum defect (gaatje tussen beide hartboezems) werden vaker gezien op de Nederlandse Antillen
 • Afwijkingen van de urinewegen en de nieren en erfelijke ziektes kwamen daar juist minder voor
 • Het hoogste percentage aangeboren afwijkingen telden we op Bonaire: 3,5% terwijl Aruba een percentage had van 2,3% en Curaçao 2,4%
 • Dit kwam vooral doordat er op Bonaire meer kinderen werden geboren met een polydactylie
 • Het percentage kinderen met een trisomie 13, 18 en 21 op de Nederlandse Antillen was vergelijkbaar met Noord-Nederland.

Conclusie en aanbeveling

De resultaten van dit onderzoek kunnen helpen bij het organiseren van de gezondheidszorg op de eilanden. De cijfers over trisomie 13, 18 en 21 kunnen bijvoorbeeld helpen bij het invoeren van de NIPT, het bloedonderzoek vroeg in de zwangerschap naar deze chromosoomafwijkingen.
Artsen op de Nederlandse Antillen zetten samen met prof. Mieke van Haelst van Amsterdam UMC de ‘CaribCAT registratie’ op om aangeboren afwijkingen te blijven monitoren. Belangrijk is daarbij om ook gegevens vast te leggen over risicofactoren voor aangeboren afwijkingen.

Artikel: Prevalence of congenital anomalies in the Dutch Caribbean islands of Aruba, Bonaire, and Curaçao
Auteurs: Verberne EA, Lo-A-Njoe SM, van Ginkel M, Zwolsman J, Nikkels S, Clement L, de Vroomen M, Wever MLG, Arends E, Holtsema H, Hajenius PJ, Moreta D, Ecury-Goossen GM, Mannens MMAM, de Walle HEK, Bergman JEH, van Haelst MM.