Chronische pijn bij cystenieren

Een groot deel van de patiënten met cystenieren heeft chronische pijn. Samen met het pijnteam en de afdelingen Urologie, Radiologie en Maag-, Darm en Leverziekten van het UMCG bekijken we wat de oorzaak van deze pijn is en of we dat kunnen behandelen.

Wat onderzoeken we?

Een groot deel van de patiënten met cystenieren heeft chronische pijn. Die pijn kan bijvoorbeeld ontstaan door het uitrekken van het nierkapsel. Dit is het laagje dat om de nier heen zit. Pijn kan ook komen door de druk van de groter wordende nieren op organen om de nieren heen.

We onderzoeken of we deze chronische pijn kunnen behandelen met een zenuwblokkade.

Wie kan meedoen?

Wilt u meedoen, of wilt u uw patiënt verwijzen voor deze behandeling? Er zijn een paar voorwaarden:

Inclusiecriteria

De chronische pijn (≥3 maanden bestaand) die kan worden toegeschreven aan de onderliggende aandoeningen bij ADPKD (lever- en niercysten) en als invaliderend wordt ervaren, met daarbij:

  • Ofwel een VAS-score van ≥50 uit 100
  • Ofwel afhankelijkheid van opioïden

Hoe verloopt het onderzoek/de behandeling?

We bekijken tijdens uw bezoek aan de polikliniek wat uw pijnklachten zijn. Met een MRI kunnen we zien of de pijn aan de nieren en de lever komt door de cysten of dat de pijn door iets anders komt. Als de pijn inderdaad door de cysten komt, bespreken of een zenuwblokkade een goede behandeling kan zijn tegen de pijn.

Als dat zo is, doen we eerst een tijdelijke zenuwblokkade. We kunnen daarmee onderzoeken of de pijn komt door rek op het nierkapsel, of door druk van de vergrote nieren op organen om de nieren heen.

Als de pijn door de blokkade minder erg wordt, kunnen we aannemen dat de pijn komt door de druk op omliggende organen. We doen de zenuwblokkade dan nog een keer, maar dan voor altijd. Dit heet een definitieve zenuwblokkade.

Bij patiënten uit Nederland en België lukte het al om met deze behandeling de pijn minder erg te maken.

Meer weten?

Wilt u weten of u mogelijk ook in aanmerking komt voor behandeling of wilt u meer informatie over dit onderzoek? Bel of mail naar het onderzoeksteam: