• Home
  • Contact
  •  NL 
  • Login medewerkers
  • mijnUMCG

Herseninfarct en TIA

Print 

Herseninfarct

Bij een herseninfarct raakt een slagader (een bloedvat waardoor bloed naar de hersenen gepompt wordt) verstopt. Hierdoor krijgt een deel van de hersenen geen voeding en zuurstof meer. Dat deel stopt onmiddellijk met functioneren. Als de verstopping te lang duurt, zullen de hersencellen beschadigen en afsterven.

De verstopping van het vat kan ontstaan doordat het vat langzaam is vernauwd en er plotseling een klein bloedstolseltje in vastloopt. De verstopping kan ook het gevolg zijn van een groter stolsel, dat bijvoorbeeld in uw hart is ontstaan bij een onregelmatige hartslag, daar is losgeschoten en in de kleinere vaten bij de hersenen vastloopt.

TIA

TIA staat voor  het Engelse “Transient Ischaemic Attack”. Dit is een tijdelijke doorbloedingsstoornis in de hersenen. Het is eigenlijk een kortdurend herseninfarct.

De klachten van een TIA zijn dezelfde als die van een “gewone” beroerte maar duren meestal niet langer dan twintig minuten. In elk geval zijn de klachten binnen vierentwintig uur weer volledig verdwenen.

Een TIA is dus eigenlijk een beroerte die niet doorzet maar een TIA kan wel een voorbode zijn voor een  beroerte (met blijvende neurologische uitval). Het is daarom erg belangrijk dat zo snel mogelijk contact op neemt met de huisarts wanneer u verschijnselen heeft gehad die passen bij een TIA. De huisarts kan u dan aanmelden voor een TIA dagopname op de afdeling neurologie van het UMCG.