Herseninfarct en TIA

Bij een herseninfarct raakt een slagader (een bloedvat waardoor bloed naar de hersenen gepompt wordt) verstopt. Hierdoor krijgt een deel van de hersenen geen voeding en zuurstof meer.

Dat deel stopt onmiddellijk met functioneren. Als de verstopping te lang duurt, zullen de hersencellen beschadigen en afsterven.

De verstopping van het vat kan ontstaan doordat het vat langzaam is vernauwd en er plotseling een klein bloedstolseltje in vastloopt. De verstopping kan ook het gevolg zijn van een groter stolsel, dat bijvoorbeeld in uw hart is ontstaan bij een onregelmatige hartslag, daar is losgeschoten en in de kleinere vaten bij de hersenen vastloopt.

Een herseninfarct of een TIA worden ook wel een beroerte genoemd.

TIA

TIA staat voor het Engelse “Transient Ischaemic Attack”. Dit is een tijdelijke doorbloedingsstoornis in de hersenen. Het is eigenlijk een kortdurend herseninfarct.

De klachten van een TIA zijn dezelfde als die van een “gewone” beroerte maar duren meestal niet langer dan twintig minuten. In elk geval zijn de klachten binnen vierentwintig uur weer volledig verdwenen.

Een TIA is dus eigenlijk een beroerte die niet doorzet maar een TIA kan wel een voorbode zijn voor een beroerte (met blijvende neurologische uitval). Het is daarom erg belangrijk dat zo snel mogelijk contact op neemt met de huisarts wanneer u verschijnselen heeft gehad die passen bij een TIA. De huisarts kan u dan aanmelden voor een TIA dagopname op de afdeling neurologie van het UMCG.

Klachten

Kenmerkend voor een herseninfarct of TIA is dat de klachten plotseling ontstaan! Veel voorkomende klachten zijn:

 • verlamming aan arm en/of been aan één kant van het lichaam,
 • een scheefhangende mond,
 • problemen met taal: niet kunnen praten of wartaal praten en/of niet begrijpen wat er gezegd wordt,
 • verminderd bewustzijn,
 • slikproblemen,
 • moeite met het uitvoeren van handelingen,
 • dubbelzien of niets meer zien met één oog of aan één kant.

Niet alle problemen zullen bij elke patiënt optreden.

Hoe herken ik een herseninfarct of TIA?

Als u één of meerdere van bovenstaande klachten bij iemand (of bij uzelf) herkent is het van groot belang zo snel mogelijk medische hulp in te schakelen. Bij de volgende signalen belt u direct 112:

 • Mond:
  Let op of de mond scheef staat of een mondhoek naar beneden hangt.
  Hulpmiddel: vraag de persoon om zijn tanden te laten zien.
 • Arm:
  Let op of een arm of been verlamd is.
  Hulpmiddel: Laat de persoon beide armen naar voren strekken en de binnenkant van de handen naar boven draaien. Kijk of een arm wegzakt.
 • Spraak:
  Let op of de persoon onduidelijk spreekt of niet meer uit de woorden komt.
  Hulpmiddel: Laat de persoon een zin uitspreken.

Bel direct 112! Tijdverlies = hersenverlies!

Maar...misschien is het een TIA. Moet ik dan niet even wachten of de verschijnselen verdwijnen? Nee. Wacht nooit af, maar bel altijd direct 112!

Risico-factoren

Risicofactoren voor het krijgen van een TIA of een herseninfarct zijn:

 • hoge bloeddruk
 • roken
 • verhoogd cholesterolgehalte
 • hartritme stoornis (boezemfibrilleren)
 • diabetes (suikerziekte)
 • overgewicht
 • hart- en vaatziekten bij vader, moeder, broer of zus voor het zestigste levensjaar
 • langdurige stress
 • te weinig lichaamsbeweging