•  NL 
  • Login medewerkers
  • mijnUMCG

Voor professionals

​​​​​​​​​​​​​​​​​Globale opzet van Acutelines

 acutelines design

Fig​uur 1: Acutelines verzamelt gegevens en biomaterialen van één jaar pre-hospitaal tot lang na ontslag uit het ziekenhuis, waarbij gebruik gemaakt wordt van state-of-the-art technieken om zo biomarkers (moleculair biologisch of fysiologische signalen) te associëren met nauwkeurig en continu gemeten klinische heterogeniciteit. Deze informatie is essentieel voor de ontwikkeling van "personalized acute medicine" (op het individu toegespitste acute zorg).

Belangrijke eigenschappen van Acutelines zijn (Figuur 1): 

  • Screening van alle patiënten die de spoedeisende hulp bezoeken

  • Faciliteiten om op de spoedeisende hulp snel biomaterialen te verwerken • Verbindingen (via "thrusted third parties") met centrale registers om pre-hospitale en lange termijns follow-up data te verkrijgen (inclusief basisregistratie persoonsgegevens)

  • IT infrastructuur om (in hoge frequentie) cardiorespiratoire signalen te verzamelen en data vanuit het electronisch patiëntdossier te kopiëren naar de onderzoeksdatabase 

  • Getrained en hiërarchisch georganiseerd onderzoeksteam dat zorg draagt voor screening, rekrutering, data verzameling, quality control en assurance (QC/QA) en geïntergreerde data analyse, inclusief samenwerkingen met private partners 

  • Infrastructuur om het effect van nieuw ontwikkelde technieken (zoals algoritmen, devices) op de diagnostiek, behandeling, monitoring, uitkomst en logistiek op de spoedeisende hulp te kunnen testen, alsook het snel kunnen implementeren van deze technieken 

  • Opgezet conform good clinical practice (GCP) richtlijnen 

Organisatie van Acutelines

Acutelines wordt door een groot, enthousiast team van studenten, onderzoeksverpleegkundigen en medisch specialisten uitgevoerd. Zij krijgen hierbij hulp van het management en secretariaat van de spoedeisende hulp van het UMCG (Figuur 2). De onderzoeksgroep wordt aangestuurd door de stuurgroep en staat onder toezicht van de beheerder, die eindverantwoordelijk is voor de kwaliteit van de onderzoeksgegevens en opslag van lichaamsmaterialen, conform “Good Clinical Practice” (GCP) en de geldende nationale en lokale wet- en regelgeving.

organisatieschema Acutelines


Fig​uur 2: de organisatie van AcuteLines. LTc: lokale toetsingscommissie. ​​​​​​

De onderzoeksgroep wordt aangestuurd door de stuurgroep en staat onder toezicht van de beheerder, die eindverantwoordelijk is voor de kwaliteit van de onderzoeksgegevens en opslag van lichaamsmaterialen, conform “Good Clinical Practice” (GCP) en de geldende nationale en lokale wet- en regelgeving.​​​​​​​​​​​​​​​

 

 

Dr. Ewoud ter Avesthttps://www.umcg.nl/NL/UMCG/medewerkers/Paginas/A/e-ter-avest.aspxDr. Ewoud ter AvestMannelijk<img alt="" src="/NL/UMCG/medewerkers/PublishingImages/A/e-ter-avest.jpg" style="BORDER:0px solid;" />GP0|#e23f7475-fd6a-43e1-9e68-08e34ae19bf9;L0|#0e23f7475-fd6a-43e1-9e68-08e34ae19bf9|Stuurgroep acutelines;GTSet|#972aa64a-0348-4859-a966-fdb778c39797EwoudAvestSpoedeisende hulp arts
Dr. Hjalmar Boumahttps://www.umcg.nl/NL/UMCG/medewerkers/concept/Paginas/b/h-bouma.aspxDr. Hjalmar BoumaMannelijk<img alt="" src="/NL/UMCG/medewerkers/PublishingImages/B/h-bouma.jpg" style="BORDER:0px solid;" />(050) 361 23 50 / (050) 361 40 35 (via secretariaten)GP0|#881550c3-1fd8-4c9c-b97c-c0db841fc35c;L0|#0881550c3-1fd8-4c9c-b97c-c0db841fc35c|Acute geneeskunde;GTSet|#d837e13d-5fe2-4bd3-8756-d07d3cb13a9d;GP0|#73037836-1c7a-4091-8422-c38838282591;L0|#073037836-1c7a-4091-8422-c38838282591|Translationele farmacologie;GP0|#4680cb88-19bd-474d-b863-72d8590e213b;L0|#04680cb88-19bd-474d-b863-72d8590e213b|SepsisGP0|#e23f7475-fd6a-43e1-9e68-08e34ae19bf9;L0|#0e23f7475-fd6a-43e1-9e68-08e34ae19bf9|Stuurgroep acutelines;GTSet|#972aa64a-0348-4859-a966-fdb778c39797;GP0|#7bedcb2d-62a1-410f-ad0c-63600cca1044;L0|#07bedcb2d-62a1-410f-ad0c-63600cca1044|FaculteitHjalmarBoumaInternist acute geneeskunde
Prof. Jan ter Maatenhttps://www.umcg.nl/NL/UMCG/medewerkers/Paginas/M/j-c-ter-maaten.aspxProf. Jan ter MaatenMannelijk<img alt="" src="/NL/UMCG/medewerkers/PublishingImages/M/j-ter-maaten.jpg" style="BORDER:0px solid;" />(050) 361 23 75GP0|#eda79612-d23f-4257-81c3-fe5efdc96a58;L0|#0eda79612-d23f-4257-81c3-fe5efdc96a58|Acute interne geneeskunde;GTSet|#d837e13d-5fe2-4bd3-8756-d07d3cb13a9d;GP0|#7fe43a95-4411-40f1-baa2-c93a9947db82;L0|#07fe43a95-4411-40f1-baa2-c93a9947db82|Cystic Fibrosis;GP0|#78bcd276-c6fa-4220-a7d0-3c6fae07a26d;L0|#078bcd276-c6fa-4220-a7d0-3c6fae07a26d|SpoedechografieGP0|#7595bc03-aa95-41cd-bc45-d49674ae2fbb;L0|#07595bc03-aa95-41cd-bc45-d49674ae2fbb|Cystic Fibrosis team;GTSet|#972aa64a-0348-4859-a966-fdb778c39797;GP0|#320ccb66-8fdd-4d2c-9edd-6594bfdecaab;L0|#0320ccb66-8fdd-4d2c-9edd-6594bfdecaab|Acute geneeskunde;GPP|#4608a3e6-be8f-4b0d-8232-13c52cc65ba0;GP0|#e23f7475-fd6a-43e1-9e68-08e34ae19bf9;L0|#0e23f7475-fd6a-43e1-9e68-08e34ae19bf9|Stuurgroep acutelinesJanMaatenInternist acute geneeskunde
Prof. dr. Barbara van Munsterhttps://www.umcg.nl/NL/UMCG/medewerkers/Paginas/M/b-c-van-munster.aspxProf. dr. Barbara van MunsterVrouwelijk<img alt="Prof. dr. Barbara van Munster" src="/NL/UMCG/medewerkers/PublishingImages/M/bc-van-munster.jpg" style="BORDER:0px solid;" />(050) 361 39 26GP0|#dba44b07-1ca1-4697-b648-083379eac582;L0|#0dba44b07-1ca1-4697-b648-083379eac582|Delier;GTSet|#d837e13d-5fe2-4bd3-8756-d07d3cb13a9d;GP0|#8d4e81bc-9544-4638-b279-f519d8b3631c;L0|#08d4e81bc-9544-4638-b279-f519d8b3631c|Kwetsbaarheid;GP0|#ecc8c80c-1689-4eca-8ef7-f056d91684e5;L0|#0ecc8c80c-1689-4eca-8ef7-f056d91684e5|Multimorbiditeit;GP0|#6833e71e-c407-4af9-a0c2-d6dfa102a06a;L0|#06833e71e-c407-4af9-a0c2-d6dfa102a06a|Kwaliteit van zorg;GP0|#ccbfcea7-e6c4-4a6e-8018-3d63d03e545d;L0|#0ccbfcea7-e6c4-4a6e-8018-3d63d03e545d|RichtlijnontwikkelingGP0|#40dff866-7f3c-4498-aa1e-6a1c0a0192f7;L0|#040dff866-7f3c-4498-aa1e-6a1c0a0192f7|Ouderengeneeskunde;GTSet|#972aa64a-0348-4859-a966-fdb778c39797;GPP|#4608a3e6-be8f-4b0d-8232-13c52cc65ba0;GP0|#e23f7475-fd6a-43e1-9e68-08e34ae19bf9;L0|#0e23f7475-fd6a-43e1-9e68-08e34ae19bf9|Stuurgroep acutelines;GP0|#7bedcb2d-62a1-410f-ad0c-63600cca1044;L0|#07bedcb2d-62a1-410f-ad0c-63600cca1044|FaculteitBarbaraMunsterInternist-ouderengeneeskundeinternist geriatrics

Actueel beschikbare data

De database van AcuteLines heeft inform​atie over de medische situatie voor en op de spoedeisende hulp. Hieronder valt uitgebreide medische informatie vanaf het eerste contact met de ambulance, het verblijf op de spoedeisende hulp en de eerste 72 uur van de ziekenhuisopname. Daarnaast heeft de database van AcuteLines informatie over het functioneren, gezondheid, co-morbiditeit, medicatiegebruik en mortaliteit tijdens langdurige follow-up. Naast deze onderzoeksgegevens, zijn er lichaamsmaterialen (urine, bloed, feces) verzameld ten tijde van het verblijf op de spoedeisende hulp. Een beschrijving van de biobank is te vinden in de Groningen data catalogus​ en in meer detail in het studi​eprotocol, het biobankreglementt en de data dictionary, welke op aanvraag beschikbaar is.

Studiepopulatie

Kandidaat-deelnemers zijn volwassen patiënten (≥ 18 jaar) die de spoedeisende hulp van het UMCG bezoeken voor de interne geneeskunde, nefrologie, ouderengeneeskunde, oncologie, hematologie, longgeneeskunde, maag/darm/levergeneeskunde, of spoedeisende hulp geneeskunde (non-trauma) en daarbij voldoen aan tenminste één van onderstaande inclusiecriteria: (a) een triagekleur geel hebben gekregen terwijl ze met ambulance of helikopter naar de spoedeisende hulp zijn gekomen; (b) een triagekleur oranje of rood hebben gekregen ongeacht het vervoer naar de spoedeisende hulp; (c) (verdenking op) één of meer van de volgende problemen: anafylaxie, pneumonie, sepsis, shock, syncope, elektrolytstoornis, acute nierfunctiestoornis, trombose extremiteit, longembolie, bloeding bij gebruik antistolling, gastro-intestinale bloeding, intoxicatie, kwetsbare patiënten. 

​​Acutelines
Tabel: overzicht van gegevens en lichaamsmaterialen

Aanvraag onderzoeksgegevens en/of lichaamsmaterialen

Door het invullen en opsturen van het onderzoeksprotocol​ naar Contact, kunnen reeds verzamelde onderzoeksgegevens en lichaamsmaterialen opgevraagd worden voor nader gebruik in wetenschappelijk onderzoek. Het is ook mogelijk via deze route om een verzoek in te dienen om prospectief aanvullende onderzoeksgegevens en/of biomaterialen te laten verzamelen in Acutelines, welke nu nog niet beschikbaar zijn. De beschikbare onderzoeksgegevens en biomaterialen staan beschreven in de data dictionary, welke op verzoek beschikbaar is. Iedere aanvraag voor nader gebruik onderzoeksgegevens en/of biomaterialen dient te worden beoordeeld door Acutelines en de lokale toetsingscommissie (LTc) CAPE, welke verbonden is aan Acutelines. Voor de beoordeling door de LTc dient separaat een verzoek via de nWMO pagina ingediend te worden. Belangrijk: lees voor indienen van het verzoek de instructie (pdf | 203 kB).​

Formulieren

* Via de website is alleen de actuele versie beschikbaar, neem contact op (Contact) indien een voorgaande versie gewenst is.