Zenuw- en spierziekten bij kinderen: over de ziekte

Zenuw- en spierziekten is een verzamelnaam voor aandoeningen waarbij de spieren niet goed werken. Ze worden ook wel neuromusculaire aandoeningen genoemd, afgekort als NMA.

Deze ziekten kunnen bij een kind ontstaan door:

  • afwijkingen aan de spiercellen;

  • een aandoening van de zenuwen;

  • een verstoorde overdracht tussen de zenuw en de spier.

Een groot aantal neuromusculaire aandoeningen is zeer zeldzaam, andere komen wat meer voor. Veel  aandoeningen zijn stabiel en veroorzaken weinig beperkingen of  geven voornamelijk klachten van vermoeidheid.
Bij een aantal aandoeningen verergeren de symptomen, waardoor functies geleidelijk afnemen en het kind fors in zijn mogelijkheden wordt beperkt. Alle kinderen met een NMA hebben gespecialiseerde medische zorg nodig. Het UMCG biedt begeleiding en advies binnen een multidisciplinair spreekuur.