Verwijsinformatie Prenatale diagnostiek

Verwijsinformatie voor patiënten met een verhoogd risico op genetische of structurele foetale aandoeningen. Prenatale diagnostiek bestaat uit counseling gesprekken, invasieve ingrepen (vaginale en abdominale vlokkentest/amnionpunctie en geavanceerd echoscopischonderzoek (GUO I en II).

Wie kan verwijzen?

Huisarts, specialist, verloskundige

 • Regulier

  Verwijzer stuurt fax, Zorgdomein of brief.
  Patiënt krijgt uitnodigingsbrief met afspraak thuis.

  Semi-spoed

  Verwijzer meldt telefonisch aan. Patiënt krijgt uitnodigingsbrief met afspraak thuis of wordt telefonisch opgeroepen.

  Spoed

  Verwijzer meldt telefonisch aan.

 • Polikliniek Gynaecologie/obstetrie
  HPC CB29
  Postbus 30 001
  9700 RB GRONINGEN

  Bezoekadres: Poortweg 10

  Fax: (050) 361 32 91

  Telefoonnummer voor verwijzer/collegiaal overleg

  (050) 361 30 58 (ook voor spoed)

  Telefoonnummer voor patiënt

  (050) 361 30 28
  ma - vr 8.00 tot 12.00 uur

 • Afdelingshoofd Obstetrie

  prof. dr. H.W. Nijman

  Hoofd polikliniek Prenatale Diagnostiek

  prof. dr. C.M. Bilardo

  Hoofd polikliniek Obstetrie

  prof. dr. J.J.H.M. Erwich

  Aan de afdeling verbonden professionals:

  prof. dr. C.M. Bilardo, gynaecoloog
  L.K. Duin, gynaecoloog
  A. Elvan-Taspinar, gynaecoloog
  dr. J.J.H.M. Erwich, gynaecoloog
  M.T.M. Franssen, gynaecoloog
  K.M. Sollie, gynaecoloog
  P.B. Mulder, echoscopist
  M.M. Kloosterman, verloskundige en echoscopist
  E. Streefland, arts- echoscopist
  L. Verdenius, echoscopist