Steun het UMCG Organisatie Onderzoeksfonds Veilig Gebruik Medicijnen

Het 'UMCG Onderzoeksfonds Veilig Gebruik Medicijnen' steunt onderzoek vanuit het UMCG dat gericht is op veilig gebruik van medicijnen, vanuit het behandelperspectief van de medisch specialistische zorg. Het onderzoek heeft als doel onveilig gebruik van medicijnen zoveel mogelijk te voorkomen. Veel mensen gebruiken medicijnen, van jong tot oud. Het fonds steunt daarom onderzoek bij alle leeftijdsgroepen.

Het "UMCG Onderzoeksfonds Veilig Gebruik Medicijnen" wil meer maatschappelijke aandacht voor veilig gebruik van medicijnen en meer mensen betrekken bij veilig gebruik van medicijnen om zo meer geld en middelen op te halen voor extra onderzoek in het UMCG. Het fonds richt zich vooral op Noord Nederland.

Hoe doen we dat?

Doneren kan via deze website, structureel of éénmalig.

We besteden regelmatig aandacht aan acties om aan mee te doen. We richten ons op (mogelijke) donateurs, UMCG-ers, patiënten en hun bezoek. Dat doen we via e-mail, website, social media, flyers en screens in poliklinieken in het UMCG.

We benaderen organisaties van evenementen actief om het fonds als doelbesteding te kiezen. We leggen contacten met ondernemers om samen met hen activiteiten of producten te ontwikkelen die opbrengst genereren voor het fonds.

Via mailingen worden groepen in de noordelijke provincie benaderd om hun achterban te attenderen op het fonds. We zoeken regelmatig publiciteit om het fonds bekend te maken bij het grote publiek.

Beheer van het vermogen

De administratie van het vermogen ligt bij UMCG Research BV. De uitgaven uit het fonds worden uitsluitend besteed door het UMCG en zijn bestemd voor onderzoek geïnitieerd vanuit het UMCG.

Elk jaar in september wordt een activiteitenplan en een begroting vastgesteld voor het jaar erna. Vaststelling vindt plaats door het fondsbestuur van het 'UMCG Onderzoeksfonds Veilig Gebruik Medicijnen'.

Binnen de begroting kan de projectleider van het fonds uitgaven doen en verplichtingen aan gaan. Overschrijdingen van de begroting tot maximaal 10% mogen achteraf verantwoord worden. Andere overschrijdingen worden vooraf door het fondsbestuur goedgekeurd. Het fondsbestuur is ingesteld door de Raad van Bestuur van het UMCG en bestaat uit het afdelingshoofd van de afdeling Klinische Farmacie en Farmacologie van het UMCG (KFF), de manager bedrijfsvoering van KFF en het hoofd van de Sectie Patiëntenzorg van KFF.

Het bestuur ontvangt geen salaris of vergoeding van het “UMCG Onderzoeksfonds Veilig Gebruik Medicijnen”.

Besteding van het vermogen

Het vermogen wordt grotendeels besteed aan onderzoek naar veilig gebruik van medicijnen. Een klein gedeelte kan ingezet worden voor wervingsacties en promotie.

Voor de toetsing van ingediende projecten is de Toetsingscommissie “Aanvragen Onderzoeksfonds Veilig Gebruik Medicijnen”. verantwoordelijk. De commissieleden ontvangen geen vergoeding vanuit het UMCG Onderzoeksfonds Veilig Gebruik Medicijnen.

Het fonds streeft naar minimale kosten en geen tot weinig overhead, zodat ontvangen gelden voor onderzoek naar veilig gebruik medicijnen ingezet kunnen worden.

Bestuur

 • Prof. dr. J.G.W. Kosterink

  Voorzitter. Afdelingshoofd Klinische Farmacie en Farmacologie
  J.G.W. Kosterink
 • R.H.K. Jacobs

  Penningmeester. Manager bedrijfsvoering Klinische Farmacie en Farmacologie
  R.H.K. Jacobs
 • Prof. dr. P.M.L.A. van den Bemt

  Secretaris. Hoofd Sectie Patiëntenzorg Klinische Farmacie en Farmacologie
  P.M.L.A. van den Bemt

Contact

Meer weten over het UMCG Onderzoeksfonds Veilig Gebruik Medicijnen? Stuur een mail of bel ons via het algemene nummer van het UMCG.