Opname in het UMCG

Wordt u 1 of meer nachten opgenomen in het UMCG voor een behandeling of onderzoek? Lees hoe u zich goed kunt voorbereiden.

Hoe gaan wij om met het Coronavirus?

Bekijk voor u naar het ziekenhuis komt, altijd de laatste informatie over hoe wij omgaan met het Coronavirus en wat dat voor u betekent.

Dagbehandeling

Wordt u voor een onderzoek of behandeling op dezelfde dag opgenomen, geopereerd en gaat u ook weer naar huis? Dat noemen we een dagbehandeling. Een dagbehandeling is op het Operatief Dagbehandeling Centrum (ODBC). Lees er meer over.

Voorbereiden op de opname

We beslissen samen met u wanneer u wordt opgenomen. Kort voor uw opname krijgt u een brief over de opnamedatum. Kunt u niet op die dag? Laat ons dit dan zo snel mogelijk weten. Het telefoonnummer van de afdeling staat in de brief.

Uitstel van onderzoek of operatie

Helaas komt het voor dat door omstandighede het onderzoek of de operatie toch niet kan doorgaan op het afgesproken tijdstip. Bijvoorbeeld doordat onderzoeken langer duren dan verwacht of doordat er spoedeisende operaties tussendoor komen. Wij laten u dit zo snel mogelijk weten en maken dan een nieuwe afspraak.

Meenemen

 • een geldig identiteitsbewijs: een paspoort, identiteitskaart of rijbewijs
 • bewijs van inschrijving bij uw zorgverzekeraar
 • UMCG-pasje, als u al eerder als patiënt in het UMCG bent geweest
 • de opnamebrochure die u bij de afspraakbrief heeft gekregen
 • medicijnen die u gebruikt, in de originele verpakking

Handig om mee te nemen

 • dieetvoorschriften
 • toiletspullen
 • leesbril, lenzen
 • nachtkleding en makkelijke kleding voor overdag, extra ondergoed
 • ochtendjas of badjas
 • pantoffels of slippers, schoenen die goed zitten
 • boek, tijdschrift, spelletje
 • telefoonnummers en adressen van familie en vrienden
 • mobiele telefoon
 • een beetje geld
 • eigen rollator of rolstoel

Wat neemt u niet mee?

Handdoeken en washandjes krijgt u op de afdeling. Televisie en radio heeft u op uw kamer. Neem liever geen waardevolle spullen mee. Het UMCG is niet aansprakelijk voor beschadiging, verlies of diefstal van uw persoonlijke eigendommen.

Inschrijven bij de inschrijfbalie

Voordat u wordt opgenomen, schrijven we u in. Dat gebeurt op de afgesproken dag en tijd bij de inschrijfbalie in de Ontvangsthal. Voor de inschrijving is nodig:

 • een geldig identiteitsbewijs
 • bewijs van inschrijving van uw zorgverzekeraar
 • een UMCG-pasje als u eerder patiënt in het UMCG bent geweest

Is er iets veranderd in uw gegevens? U kunt dat doorgeven bij de inschrijfbalie.

Naar de verpleegafdeling

Een gastvrouw of gastheer kan u naar de afdeling brengen.

Op de verpleegafdeling maakt de verpleegkundige u wegwijs en informeert u over de gang van zaken op de afdeling. Op de verpleegafdelingen zijn 1, 2 en 4-persoonskamers. Bij het toewijzen van een kamer kijken we naar wat het best past bij uw situatie en de zorg die u nodig heeft.

Gemengde verpleging

Er zijn geen aparte kamers voor mannen en vrouwen. Als u dat vervelend vindt, bespreek dit dan meteen met de verpleegkundige.

Met wie krijgt u te maken?

Bij uw opname zijn heel wat medewerkers betrokken. In het UMCG werken vrouwelijke en mannelijke behandelaars. Als u voorkeur heeft, kunt u dat aangeven. Wij proberen daar rekening mee te houden. Soms kan dat niet, bijvoorbeeld omdat artsen in wisselende diensten werken.

Behandelaar

Tijdens de opname krijgt u een behandelaar. Een medisch specialist is altijd eindverantwoordelijk voor uw medische behandeling. Dit is uw hoofdbehandelaar. U hoort van ons wie uw hoofdbehandelaar is.

Uw behandelaar komt elke dag bij u langs, vaak samen met een verpleegkundige, andere artsen en specialisten in opleiding. Dit noemen wij de artsenvisite. Als u meer wilt weten over uw behandeling of als u andere vragen heeft, dan kunt u deze dan ook stellen.

Opnamegesprek

Op de afdeling heeft u een opnamegesprek met een verpleegkundige over onderwerpen die belangrijk zijn voor uw behandeling en verpleging. U krijgt informatie over de gang van zaken op de afdeling en de dagindeling. Bijvoorbeeld over het eten en wanneer u uw medicijnen krijgt. We vragen ook of u:

 • een dieet volgt
 • medicijnen gebruikt en welke dat zijn
 • overgevoelig bent voor bepaalde medicijnen, voedingsmiddelen of materialen.

We willen ook graag een naam en telefoonnummer van een contactpersoon. Dit is ook de enige persoon aan wie we informatie geven over u. Dat heeft te maken met uw privacy.

Tijdens dit gesprek is er tijd om vragen te stellen en andere zaken te bespreken. Bent u toch iets vergeten tijdens het opnamegesprek? U kunt dat later nog altijd met de
verpleegkundige bespreken.

 • Tijdens het opnamegesprek krijgt u een polsbandje om met daarop uw naam, geboortedatum, UMCG-nummer en een streepjescode. Zo kunnen we altijd achterhalen wie u bent. Het is belangrijk dat u tijdens de opname het polsbandje omhoudt.


 • Voor uw veiligheid is het belangrijk dat de verpleegkundige en uw behandelaar weten welke medicijnen u gebruikt. Daarom zijn we verplicht om het gebruik van uw medicijnen op te vragen bij uw apotheek. U moet daarvoor wel toestemming geven.

  Neemt u de medicijnen die u gebruikt ook mee naar het ziekenhuis. Het liefst in de verpakking.


 • U zult merken dat we op verschillende momenten naar uw naam en geboortedatum vragen. Dat doen we als extra controle. Zo weten we altijd zeker dat we de juiste persoon bij de juiste gegevens hebben.

  Tijdens overdrachtsmomenten zijn er ook extra controles, bijvoorbeeld als u naar de
  operatiekamer gaat. Veilige zorg houdt ook in dat medewerkers op belangrijke momenten goed en duidelijk met elkaar communiceren. Zodat de behandeling en zorg die u nodig heeft, zo goed mogelijk verloopt.


 • Het UMCG is 1 van de 7 universitair medische centra in Nederland. Een universitair
  medisch centrum (UMC) werkt nauw samen met een universiteit. In een UMC worden
  artsen, verpleegkundigen en andere beroepsgroepen opgeleid. Daarom krijgt u als patiënt vaak meer mensen aan uw bed dan in een algemeen ziekenhuis.

  Verder doet een UMC wetenschappelijk onderzoek. Dat is nodig om meer kennis te krijgen over een bepaalde ziekte, behandeling of onderzoek en betere behandelmethoden te ontwikkelen. Wij vinden het fijn als u mee doet, maar het is niet verplicht. Als u niet mee wilt doen, dan heeft dat geen invloed op uw behandeling. Bekijk meer informatie over meedoen aan wetenschappelijk onderzoek.


Tijdens de opname

Als u bent opgenomen komen verschillende medewerkers bij u langs, bijvoorbeeld:

 • voor een lichamelijk onderzoek
 • om de narcose met u te bespreken en aan te geven wat u van te voren mag eten of drinken
 • om het onderzoek of de operatie stap voor stap met u te bespreken

De verpleegkundige helpt u bij de voorbereiding op het onderzoek of de operatie. Tussendoor kunt u rustig uw eigen gang gaan. Als u de afdeling wilt verlaten, overleg dit dan altijd met de verpleegkundige.

Bewegen is goed voor uw herstel

Waarschijnlijk beweegt u tijdens de opname minder dan u gewend bent. Bijvoorbeeld doordat u door uw operatie minder goed kunt bewegen. Uw spierkracht, lenigheid en conditie wordt dan snel minder. Ook voelt u zich eerder moe.

Om toch zoveel mogelijk te bewegen, zenden we iedere dag op UMCG-TV korte filmpjes uit. Door mee te doen met de filmpjes werkt u actief aan uw herstel. De oefeningen zijn voor alle patiënten geschikt.

Als u toch twijfelt, kunt u de verpleegkundige vragen. Uitzending op UMCG-TV: elke dag om 10.30, 14.30 en 20.30 uur.

Van de afdeling af

Als het mogelijk is, kunt u van de afdeling af. In het UMCG zijn verschillende plekken waar u wat kunt drinken of eten. Overleg dit wel altijd met de verpleegkundige.

In het weekend naar huis

Als het goed genoeg met u gaat, kunt u in het weekend of op feestdagen naar huis. Maar dat kan alleen na overleg met uw behandelaar. U betaalt zelf het vervoer van en naar huis.

Post ontvangen/versturen

Familie/vrienden kunnen u iets sturen via dit adres:

Universitair Medisch Centrum Groningen
Uw achternaam en voorletter(s)
Verpleegafdeling en kamernummer
Postbus 11.120
9700 CC Groningen

Wilt u zelf post versturen, dan kunt u dit op de post doen bij de brievenbus bij de hoofdingang (buiten) of afgeven aan een verpleegkundige. Postzegels
zijn te koop in de ontvangsthal bij de cadeaushop en de supermarkt.

Psychosociale begeleiding

Opname in een ziekenhuis kan heftig zijn. Door uw ziekte of aandoening kunt u problemen krijgen die te maken hebben met uw gezin, werk, financiën of huisvesting.

Bij praktische en emotionele problemen die samenhangen met uw ziekte of behandeling in het UMCG, kunt u psychosociale begeleiding krijgen. Het psychosociaal team bestaat uit medisch maatschappelijk werkers, medische psychologen en geestelijk verzorgers. Een psychosociale zorgverlener kan u ondersteunen, begeleiden of advies geven. Uw behandelaar of de verpleegkundige kan u in contact brengen met een psychosociale zorgverlener.

Bezoek

Bezoek krijgen is fijn, maar het kan erg vermoeiend zijn. Ook wordt het te druk op de kamer en de afdeling. Daarom kunnen er niet meer dan 2 personen tegelijk op bezoek komen.

Het kan gebeuren dat er tijdens het bezoekuur een arts of verpleegkundige langskomt. Uw bezoek moet dan even de kamer uit voor uw privacy of die van uw kamergenoten.

Hygiëne en infecties in het ziekenhuis

Veel patiënten in het UMCG zijn extra kwetsbaar voor infecties. Voor sommige patiënten kan een infectie zelfs levensgevaarlijk zijn. Daarom is goede hygiëne in een ziekenhuis erg belangrijk.

Infecties worden veroorzaakt door bacteriën of virussen. Om te voorkomen dat bacteriën en virussen zich verspreiden, nemen we in het UMCG allerlei maatregelen. U kunt ons daarbij helpen door onderstaande adviezen op te volgen:

 • voordat u uw bed en/of kamer verlaat wast u uw handen met handalcohol. Deze handalcohol is te vinden in uw kamer en bij de ingang van de verpleegafdeling.
 • was na toiletbezoek uw handen met water en zeep.
 • hoest of nies in de mouw van uw kleding of in een wegwerpzakdoekje.

Heeft u vragen over de hygiënemaatregelen in het ziekenhuis? U kunt altijd terecht bij uw arts of uw verpleegkundige.

Isolatieverpleging

Bij sommige patiënten nemen we extra maatregelen om infecties te voorkomen. Deze extra maatregelen noemen we isolatieverpleging.

Deze maatregelen zijn bedoeld om te voorkomen dat micro-organismen (zoals bacteriën en virussen) zich kunnen verspreiden naar andere mensen. Hiervoor kan het nodig zijn dat een patiënt tijdelijk wordt geïsoleerd van andere patiënten. Zo nodig dragen onze medewerkers extra beschermende kleding, zoals handschoenen, een overschort of een mond-neusmasker.

Voor uw bezoek kunnen ook extra maatregelen gelden. Bij de ingang van de kamer hangt een instructiekaart waarop aangegeven staat wat er van hen verwacht wordt. Bij vragen kunnen zij zich melden bij de verpleging.

Weer naar huis

Uw behandelaar besluit samen met u wanneer u naar huis kunt. Na uw ontslag komt u waarschijnlijk nog langs voor controle. U krijgt van uw arts informatie daarover. Als u naar huis gaat, sturen we uw huisarts bericht over uw behandeling en ontslag.

De transferverpleegkundige komt bij u om te bespreken wat u nog nodig heeft als u naar huis gaat. Bijvoorbeeld als u:

 • medicijnen via een infuus mee naar huis krijgt
 • thuiszorg nodig heeft. We bekijken op welke zorg u recht heeft en regelen de aanvraag voor thuiszorg. U kiest zelf de organisatie van wie u de thuiszorg wilt afnemen
 • naar een verpleeghuis gaat. We bespreken welke zorg u nodig heeft. En regelen voor u de indicatie voor het verpleeghuis en de opname in het verpleeghuis.
 • hoe u hulpmiddelen zoals een toiletstoel, ondersteek (po), rolstoel of douchestoel kunt regelen

Vervoer naar huis

Tijdens het ontslaggesprek bespreekt uw behandelaar met u hoe u naar huis kunt. In principe regelt u het vervoer naar huis zelf. Moet u met een ambulance of rolstoeltaxi naar huis, dan regelt de medische administratie van de afdeling dit voor u.

Een taxi en ambulance worden alleen vergoed wanneer het vervoer medisch noodzakelijk is. U kunt alleen van een rolstoeltaxi gebruik maken als u een eigen rolstoel heeft. Overleg met uw zorgverzekeraar of u in aanmerking komt voor een (deel) vergoeding van deze reiskosten.

WeHelpen

Heeft u hulp nodig tijdens uw opname of als u weer thuis bent? Bijvoorbeeld bij het boodschappen doen, hond uitlaten of koken? U kunt uw hulpvraag plaatsen op de website wehelpen.nl. WeHelpen brengt vraag en aanbod van hulp bij elkaar.

WeHelpen is een coöperatie, waar het UMCG lid van is. Door hieraan mee te doen wil het UMCG een bijdrage leveren aan een samenleving waarin elkaar helpen vanzelfsprekend is. WeHelpen is gratis en voor iedereen.