Trombose en longembolie bij patiënten met kanker

Door middel van onderzoek hopen we de opsporing en behandeling van patiënten met kanker en trombose of longembolie te verbeteren.

Er bestaat een verband tussen kanker en trombose. Patiënten met kanker hebben een grotere kans op het ontwikkelen van stolsels in de aders van het been (diep veneuze trombose) en stolsels in de slagaders van de longen (longembolie), dan patiënten zonder kanker. Dit heeft verschillende oorzaken: de kanker zelf kan een stolsel veroorzaken, maar ook de behandeling (chemotherapie of operatie) en persoonlijke factoren spelen een rol (bijvoorbeeld verminderde lichaamsbeweging).

Onderzoeksmethode

Vanuit de afdeling Vasculaire Geneeskunde wordt onderzoek gedaan naar voorspellende factoren, oorzaken en behandeling van trombose en longembolie bij kankerpatiënten. We werken hierbij samen met andere afdelingen waar kankerpatiënten worden behandeld. Momenteel zijn we bezig met het opzetten van een onderzoek naar de behandeling en uitkomsten van patiënten met kanker die een trombose of longembolie hebben gehad. Dit onderzoek zal binnenkort van start gaan.

Deelnemende centra

Het onderzoek wordt uitgevoerd vanuit het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG).

Deelnemen aan het onderzoek?

Wanneer u in aanmerking komt voor deelname aan een onderzoek, zal u hiervoor door uw arts of verpleegkundig specialist worden gevraagd. Wanneer u meer informatie wilt over onderzoek op dit gebied kunt u contact opnemen met mw. drs. I.T. Wilts, arts-onderzoeker.