Ketaminestudie: studie naar ketamine bij hardnekkige depressie

Heeft u hardnekkige depressieve klachten? En wilt u daarom graag meedoen aan een studie waar we behandeling met ketamine onderzoeken? We doen op dit moment twee studies naar de effectiviteit van ketamine bij de behandeling van depressie en suïcidaliteit.

Er lopen momenteel verschillende onderzoeken:

RESET-TRD studie

Eén op de 3 patiënten met een depressie herstelt niet of genoeg door behandeling met medicatie of psychologische behandeling. Voor deze patiënten kan electroconvulsietherapie (ECT) een laatste strohalm zijn. Herhaalde narcose en geheugenklachten zijn nadelige bijwerkingen van ECT. Behandeling met esketamine biedt mogelijk een alternatief voor ECT. In de RESET studie onderzoeken we of behandeling met esketaminedrank patiënten met een depressie even goed helpt als ECT. Ook onderzoeken we hoe patiënten beide behandelingen verdragen.

Lees meer over de RESET-TRD studie

KETA-studie

De afgelopen tijd is veel onderzoek gedaan naar de effectiviteit van ketamine bij de behandeling van depressie. Uit dit onderzoek blijkt dat ketamine suïcidaliteit bij depressie kan verminderen. Suïcidaliteit betekent in de bredere zin dat men gedachtes of “de drang” heeft om uit het leven te stappen. Suïcidaliteit komt voor bij verschillende psychiatrische aandoeningen en ook bij mensen zonder een psychiatrische stoornis. Met deze studie onderzoeken we of ketamine ook bij deze andere groepen patiënten suïcidaliteit kan verminderen. We onderzoeken of een dosis ketamine neusspray suïcidale gedachtes kan verminderen bij een brede groep patiënten.

Lees meer over de KETA-studie

Off label

Patiënten met een hardnekkige depressie die het gehele depressiebehandelprotocol hebben doorlopen, kunnen in het UMCG soms een 'off label behandeling' met esketamine krijgen. Dit betekent dat het hoort tot het vernieuwende aanbod van behandelingen voor bepaalde vormen van depressieve of andere therapieresistente psychiatrische aandoeningen. Off-label betekent dat het geneesmiddel (nog) niet geregistreerd is voor de betreffende indicatie.

Heeft u nog vragen?

U kunt het Universitair Centrum Psychiatrie bellen van maandag tot en met vrijdag, tussen 8.00 en 16.30 uur.