Verschil perifeer vaatlijden en aneurysmata (ARTERY)

ARTERY. Een onderzoek naar verschil perifeer vaatlijden en aneurysmata. De uitkomsten van dit onderzoek zouden kunnen helpen bij de ontwikkeling van nieuwe medicatie om vaatziekten te voorkomen.

Officiële naam: Advanced glycation end products in patients with peripheral artery disease or abdominal aortic aneurysms: ARTERY study.

Belang onderzoek

Patiënten met diabetes mellitus (suikerziekte) hebben een aanzienlijk hoger risico op het krijgen van aderverkalking van de slagaders in de benen (ook wel perifeer vaatlijden genoemd) terwijl verwijding van slagaders (aangeduid met de term AAA) opvallend genoeg juist minder voorkomt bij diabetes patiënten. Mogelijk spelen bepaalde stoffen ‘advanced glycation end products (AGEs)’ een belangrijke rol bij het verschil in beide vaatziekten. Uitkomsten van dit onderzoek zouden kunnen helpen bij de ontwikkeling van nieuwe medicatie om vaatziekten te voorkomen.

Doel van het onderzoek

In dit onderzoek willen we de hoeveelheid AGEs vergelijken tussen vier verschillende patiëntgroepen. We vergelijken patiënten met en zonder diabetes mellitus en patiënten met perifeer vaatlijden versus een AAA.

Onderzoeksmethode

In totaal worden 120 patiënten gevraagd om deel te nemen aan de ARTERY studie. Deze patiënten moeten binnenkort geopereerd worden aan een AAA (via een open buik procedure) of aan perifeer vaatlijden. Patiënten worden vooraf gevraagd om een vragenlijst in te vullen, om een niet-pijnlijke bloedvatmeting te ondergaan en om bloed en urine af te staan.
Tijdens de operatie wordt overtollig bloedvatweefsel opgevangen voor dit onderzoek.

Deelnemende centra

Naast het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) neemt het Martini Ziekenhuis in Groningen en het Medisch Spectrum Twente (MST) deel aan dit onderzoek.

Deelnemen aan het onderzoek?

Wilt u weten of u mogelijk ook in aanmerking komt voor dit onderzoek of wilt u meer informatie, dan kunt u contact opnemen met mw. L.C. de Vos, onderzoeker. (e-mail: [email protected] of tel. 050-361 6161)