Insectenallergie

Insecten kunnen een allergische reactie veroorzaken. Dit komt veel voor. Er zijn insecten die bijten en die steken.

Insecten die bijten zijn bijvoorbeeld een mug en een daas (ook wel paardenvlieg genoemd). Na een insectenbeet krijgt u meestal een vervelende plaatselijke zwelling die jeukt. Zeer zelden ontstaat er een allergische reactie.

Allergische reacties treden meestal op als gevolg van een insectensteek. In Nederland veroorzaken vooral angeldragende insecten allergische reacties. Deze insecten hebben een angel aan de achterzijde van hun lijf die is verbonden met een gifzak. Als u wordt gestoken wordt het gif in uw huid gepompt. Voorbeelden van angeldragende insecten zijn de honingbij, de hommel, de wesp, de hoornaar en de papierwesp.

Als u overgevoelig bent voor een insectensteek, reageert uw lichaam met een uitgebreide allergische reactie. U kunt galbulten over uw hele lichaam krijgen, een astma-aanval krijgen, uw keel kan zwellen en u kunt in shock raken. Er is zelfs een kans om te overlijden aan de gevolgen van een insectensteek.

Twee mogelijke behandelingen

Als u een uitgebreide allergische reactie heeft gehad, kunt u behandeld worden om dit voor de toekomst te voorkomen. Hiervoor zijn er in het Universitair Medisch Centrum Groningen twee mogelijkheden.

  • EpiPen®: dit is een ‘noodpen’ waarmee u zichzelf adrenaline kunt toedienen, mocht u weer gestoken worden. U kunt met de pen eventuele benauwdheid, zwelling of het gevoel dat u dreigt flauw te vallen na een insectensteek bestrijden. De pen voorkomt dus niet het ontstaan van de reactie op een insectensteek, maar gaat de ernstige gevolgen van een allergische reactie tegen. U moet de pen altijd bij u hebben.
  • Immunotherapie: hierbij worden kleine beetjes gezuiverd insectengif in het lichaam gespoten. De kuur duurt drie tot vijf jaar. Na deze periode is uw lichaam immuun voor insectengif.

EpiPen®

Als u gestoken bent door een insect, weet u niet meteen of u allergisch reageert. Het kan zijn dat de allergische reactie pas na een paar minuten optreedt of soms uitblijft. Haal toch altijd het beschermkapje van de pen en wacht een eventuele allergische reactie af. Als de reactie zich beperkt tot de steekplek of als alleen uw huid reageert, hoeft u de EpiPen® niet te gebruiken. Doe het beschermkapje dan weer op de pen. Omdat de naald in de pen nog niet naar buiten is gekomen, kunt u de EpiPen® bij een volgende insectensteek gebruiken.

Wordt u benauwd of krijgt u het gevoel dat u dreigt flauw te vallen, maak dan gebruik van de EpiPen®. Plaats de pen met de kant waar de naald zit, loodrecht op uw bovenbeen. Duw op de pen zodat de naald eruit schiet en houd de pen tien seconden op uw been gedrukt zodat de adrenaline in uw lichaam terechtkomt. De adrenaline zorgt ervoor dat een eventuele zwelling meteen minder wordt, uw luchtwegen zich verwijden en uw bloedvaten samenknijpen waardoor uw bloeddruk weer stijgt.

Als u niet zeker bent of u de pen moet gebruiken, gebruik de EpiPen® dan wel. Waarschuw na gebruik zo snel mogelijk uw huisarts. Hij kan zorgen voor de verdere behandeling van uw allergische reactie.

De EpiPen® is slechts één keer bruikbaar. Als de naald in de pen naar buiten is gekomen, moet u een nieuwe aanschaffen. De EpiPen® is alleen te verkrijgen als deze is voorgeschreven door uw huisarts of specialist en wordt volledig vergoed door uw ziektekostenverzekering.

Immunotherapie

Immunotherapie bestaat uit twee fasen; de ‘instelfase’ en daaropvolgend de ‘onderhoudsfase’. Voor de ‘instelfase’ wordt u een dag en een nacht opgenomen in het UMCG. Gedurende uw opname krijgt u zes injecties met insectengif met telkens een tussenpose van een half uur. De volgende dag mag u na een laatste injectie naar huis. Daarna komt u elke week naar de polikliniek voor een injectie. De dosis van het insectengif in de injectie zal naar mate de kuur vordert, hoger zijn. Na iedere injectie moet u dertig minuten wachten om eventuele onverwachte allergische reacties op te kunnen vangen. Zulke onverwachte reacties komen zelden voor.

Afhankelijk van de bijwerkingen, begint na zes tot twaalf weken de ‘onderhoudsfase’. U krijgt dan voor een periode van drie jaar om de zes weken een injectie bij uw huisarts. Ook na deze injecties moet u dertig minuten wachten in verband met eventuele onverwachte allergische reacties.

Op de plek waar u geprikt bent, kunnen lichte allergische reacties ontstaan. U kunt (vooral aan het begin van de behandeling) last krijgen van een plaatselijke zwelling, roodheid of warmte van de huid rond de plaats waar u de injectie heeft gekregen. Ook kunt u zich niet lekker voelen op de dag dat u bent geprikt. De klachten verdwijnen meestal in de loop van de behandeling en zorgen niet voor een vertraging van de behandeling.

Zes tot twaalf weken na de start van de immunotherapie, bent u voldoende immuun voor een insectensteek en hoeft u de EpiPen® niet meer te gebruiken. Aan het einde van de therapie heeft u een blijvende bescherming tegen insectengif opgebouwd.

Brochure 'Adrenaline auto-injector voor volwassenen' (pdf | 175 kB)
Brochure 'Allergie wespen- of bijengif' (pdf | 174 kB)
Brochure 'Provocatietest wesp of bij' (pdf | 188 kB)
Brochure 'Immunotherapie bij insectenallergie' (pdf | 147 kB)

Meer informatie

Voor meer informatie over de behandeling van insectenallergie kunt u terecht bij de afdeling Allergologie.