Hypertensie: onderzoek en diagnose

Als u naar het ziekenhuis verwezen bent met hypertensie, dan wordt u poliklinisch onderzocht. Bij uw eerste bezoek aan de polikliniek krijgt u een gesprek en een lichamelijk onderzoek.

Daarna volgt vaak bloed- en urineonderzoek en soms verder onderzoek naar de mogelijke oorzaken of gevolgen van de hypertensie. Ook 24-uurs bloeddrukmeting kan worden aangevraagd. Bij zwangere vrouwen wordt standaard de bloeddruk gemeten door de huisarts of de verloskundige.