Eventrecorder: onderzoek bij hartritmestoornis

Een eventrecorder is een apparaatje om hartritmestoornissen op te sporen. Met een eventrecorder onderzoeken we of een ritmestoornis de oorzaak is van uw klachten. Sommige eventrecorders plaatsen we in het lichaam met een kleine operatie. Andere draagt u op het lichaam.

Klachten zoals duizeligheid, plotseling wegvallen of snelle hartkloppingen kunnen bij een hartritmestoornis horen. Met een eventrecorder kunnen we onderzoeken of u een hartritmestoornis heeft. Ook kunnen we zo onderzoeken of de klachten komen door de ritmestoornis. De eventrecorder neemt belangrijke hartritmestoornissen op, ook als u zelf niks van de stoornis merkt.

Hoe werkt een eventrecorder

Een inwendige looprecorder bestaat uit 2 delen: de recorder en de activator. De recorder is een kastje dat het hartritme opneemt. De activator is de afstandsbediening om de opname te starten en te stoppen. De event CARD bestaat uit 1 deel.

Soorten eventrecorders

Er zijn verschillende soorten eventrecorders. Sommige soorten draagt u op het lichaam. Andere plaatsen we onder de huid met een kleine operatie. In het UMCG gebruiken we de Event Card en de Looprecorder. 

De soort die u krijgt, hangt af van uw klachten. De soorten eventrecorders zijn:

 • De event CARD heeft de vorm als een creditcard en draagt u om uw hals zonder elektrodenplakkers. Wanneer u klachten voelt, drukt u deze kaart tegen uw borst om een hartfilmpje te maken. De Event CARD slaat dit op in de vorm van een ECG. De kaart stuurt het hartfilmpje automatisch door naar de medewerkers in het UMCG voor onderzoek. De Event CARD draagt u meestal 3 weken.

 • Een looprecorder is een recorder die u 3 tot 4 weken bij u draagt. Met 2 of 3 elektrodenplakkers plakken we de recorder op de huid. U krijgt een telefoontje mee met een klachtenknop. De telefoon is verbonden met de looprecorder via een Bluetooth-verbinding.

  De looprecorder slaat de hele tijd het hartritme op en bewaart het ECG met een hartritmestoornis. Ook als u niet bij bewustzijn bent. Daarbij kan u als u klachten voelt, zelf een stuk hartfilm opnemen door op de klachtenknop van de afstandsbediening te drukken. De recorder stuurt het ECG automatisch naar het UMCG via de meegegeven telefoon.

 • De implanteerbare looprecorder plaatsen we onder de huid met een kleine operatie. Deze looprecorder meet de hele tijd het hartritme en legt niet normale verschillen vast. De recorder lezen we af in het UMCG.

  We gebruiken de implanteerbare looprecorder alleen als het lastig is om uw hartritmestoornis op te slaan, bijvoorbeeld met andere eventrecorders. De looprecorder slaat de hele tijd het hartritme op en bewaart het stuk hartfilm met een hartritmestoornis. Ook als u niet bij bewustzijn bent.

  Als het nodig is geven we een afstandsbediening mee voor de looprecorder. Daarbij kan u als u klachten voelt, zelf een stuk hartfilm opnemen door op de klachtenknop van de afstandsbediening te drukken. De recorder stuurt de ECG automatisch naar het UMCG via de meegegeven telefoon.

Het onderzoek stap voor stap

 1. Welke eventrecorder u krijgt, hangt af van uw situatie. De cardioloog bespreekt dit met u.

  U krijgt een afspraakbrief en informatie van ons. Hierin staat hoe u zich op het onderzoek voorbereidt. U mag gewoon eten en drinken voor dit onderzoek. Als u medicijnen gebruikt, neemt u dan een overzicht mee van uw medicijnen.

 2. Event CARD en looprecorder op het lichaam

  Voor dit onderzoek gaat u naar de polikliniek Hart en Vaten.

  Looprecorder in het lichaam (implanteerbare looprecorder)

  Voor dit onderzoek gaat u naar de afdeling Hartkatheterisatie.

 3. Event CARD en looprecorder op het lichaam

  Op de polikliniek plaatsen we de recorder. Na het plaatsen maken we een testopname, om te kijken of de recorder goed is geplaatst.

  Looprecorder in het lichaam

  Het inbrengen van de looprecorder doen we op de hartkatheterisatiekamer of op de dagbehandeling van het operatiecentrum. De looprecorder is ongeveer zo groot als 1 derde van een potlood.

  Voor de implantatie geven we u een plaatselijke verdoving. Voor het inbrengen maken we een klein sneetje links naast het borstbeen. Het plaatsen duurt een paar minuten. Het wondje maken we daarna dicht met een hechting en een pleister.

 4. Event CARD en looprecorder op het lichaam

  U krijgt informatie mee over hoe de recorder werkt en wie u kan bellen bij vragen.

  Looprecorder in het lichaam (implanteerbare looprecorder)

  Na de implantatie gaat u weer terug naar de afdeling hartkatheterisatie. Daarna mag u naar huis.

 5. Event CARD en looprecorder op het lichaam

  Na ongeveer 3 weken levert u de recorder weer in. De resultaten van het onderzoek bespreekt de cardioloog met u.

  Soms lukt het eerder om de klachten goed op te slaan. In overleg met ons kan u de recorder dan eerder inleveren. Als het niet goed lukt de klachten op te slaan, is het mogelijk de recorder langer bij u te dragen.

  Looprecorder in het lichaam

  Na ongeveer 2 maanden heeft u weer een afspraak op de polikliniek Hart en Vaten. Daar controleren we de looprecorder. Of we een nieuwe afspraak met u maken, hangt af van de resultaten en uw klachten. Afhankelijk daarvan bepalen we of we de looprecorder uit het lichaam halen. Vaak doen we dit pas na een paar jaar. U kunt er ook voor kiezen om het apparaat in het lichaam te laten zitten.

  Op de afdeling hartkatheterisatie halen we de looprecorder weg. U mag daarna direct weer naar huis. De hechtingen moeten 7 dagen na het verwijderen van de recorder door de huisarts weg worden gehaald.

Veiligheid van het onderzoek

Een onderzoek met een event- of looprecorder is veilig. Heel soms kunnen er problemen zijn. Zoals een bloeduitstorting rondom de wond. Of een ontsteking van de wond. Dit kan alleen gebeuren als we de looprecorder in het lichaam hebben geplaatst.

Samenwerken voor de beste zorg

De ziekenhuizen, cardiologen en huisartsen in Groningen en Drenthe werken samen binnen HartNet. Zo krijgt u altijd de juiste zorg op de juiste plek.

De samenwerkende ziekenhuizen binnen HartNet zijn: Martini Ziekenhuis, Ommelander ziekenhuis Groningen, Treant, Wilhelmina Ziekenhuis Assen en Universitair Medisch Centrum Groningen.

Tips voor thuis

Looprecorder in het lichaam (implanteerbare looprecorder)

Na 1 tot 2 dagen mag u weer douchen, als de wond dicht is. 7 dagen na het onderzoek mag u rond de wond weer zeep gebruiken.

Na 7 dagen mag de hechting door de huisarts worden verwijderd. 2 weken na het onderzoek mag u weer in bad.

Heeft u nog vragen?

U kunt het Hartcentrum bellen van maandag tot en met vrijdag, tussen 8.00 en 16.30 uur.