Juridische informatie Eurocat over de behandeling van persoonlijke gegevens

​De Eurocat-registratie van aangeboren aandoeningen valt onder de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) als het gaat om de verwerking van persoonsgegevens. 

We werken in overeenstemming met de Wet op de Geneeskundige BehandelingsOvereenkomst (WGBO) en de Gedragscode Gezondheidsonderzoek. Deze laatste is vastgesteld door het Bestuur van de Federatie Medisch Wetenschappelijke Verenigingen (FMWV). De Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen (WMO) is op dit onderzoek niet van toepassing. 

Het onderzoek van Eurocat en het daartoe registreren van persoonsgegevens betreft geen medisch-wetenschappelijk onderzoek zoals omschreven in de WMO. De bescherming van persoonsgegevens in de Eurocat registratie is vastgelegd in de vorm van een Standard Operating Procedure (SOP). Ook de rechten van deelnemers en de werkwijze en doelstellingen van Eurocat zijn hierin opgeschreven. 

U kunt het reglement  opvragen bij het secretariaat van Eurocat via [email protected] of (050) 361 71 15. De gegevens die bij Eurocat zijn geregistreerd vallen onder verantwoordelijkheid van het hoofd van de afdeling Genetica.

Meer informatie over hoe in het UMCG wordt omgegaan met uw privacy vindt u in het privacystatem​ent​​.