Erfelijk onderzoek bij een embryo (PGT)

Met een pre-implantatie genetische test (PGT) doen we onderzoek naar erfelijke aandoeningen bij een embryo vóór de innesteling (implantatie) in de baarmoeder.

De erfelijkheidsaspecten worden van tevoren door een arts van de afdeling Klinische Genetica van het UMCG beoordeeld.

Voorwaarden

Dit onderzoek naar erfelijke aandoeningen bij een embryo kan als:

  • u een hoog risico op een kind met een ernstige erfelijke aandoening heeft
  • u een hoog risico heeft uw kind al tijdens de zwangerschap te verliezen door een chromosoomafwijking
  • het technisch mogelijk is om de betreffende aandoening in het heel jonge embryo vast te stellen

PGT kan alleen met embryo's die met IVF of ICSI zijn ontstaan worden uitgevoerd. Het is daarom noodzakelijk dat u aan de voorwaarden voor IVF voldoet. De artsen van het IVF-team onderzoeken of u geschikt bent voor IVF.

Samenwerking met Maastricht

In Nederland is maar één genetisch laboratorium dat toestemming heeft om PGT uit te voeren. Dat is het laboratorium in het UMC in Maastricht. Door goede samenwerkingsafspraken is het mogelijk de meeste onderzoeken voor PGT, en de IVF of ICSI behandeling in het UMCG te doen. Meestal is een eenmalig bezoek aan het UMC Maastricht voldoende. De behandeling zelf vindt in het UMCG plaats. Alleen de cellen die uit de embryo’s zijn verwijderd voor het genetische onderzoek gaan naar het laboratorium in Maastricht.

Resultaten ICF/ICSI met PGT

Bekijk de resultaten van IVF/ICSI met PGT.

Gezond zwanger worden

Een gezonde leefstijl is belangrijk als je zwanger wilt worden, op welke manier dan ook. Dit geldt voor vrouwen én mannen. Een gezonde leefstijl heeft een positieve invloed op de vruchtbaarheid en vergroot de kans op een gezonde zwangerschap. 

Lees er meer over

Extra informatie

Lees meer over pre-implantatie genetische diagnostiek op de website van PGT Nederland

Voor vragen over een PGT in het UMCG kunt u mailen met [email protected]