Deeltijdbehandeling algemene psychiatrie (DAP)

Deeltijdbehandeling algemene psychiatrie (DAP) is een behandelprogramma voor mensen die in het dagelijks leven (bijna) zijn vastgelopen door psychische klachten. Samen met lotgenoten werkt u aan uw herstel.

Wanneer u een deeltijdbehandeling krijgt, dan betekent dit dat u voor langere tijd meerdere dagen per week een behandelprogramma bij ons volgt. Een opname is (nog) niet nodig. U eet en slaapt thuis.

Tijdens de behandeling leert u hoe u de balans terug kunt vinden in uw dagelijks leven. U werkt aan het vinden van een zinvolle dagbesteding, het op orde krijgen van uw huishouden, het herstellen van uw sociale contacten, waardoor uw klachten minder worden.

De behandeling is in een groep. Samen met anderen oefent u situaties die in het dagelijks leven voor psychische klachten zorgen. U leert uw sterke en zwakke punten beter kennen. U heeft ook persoonlijke gesprekken met uw psychiater.

Mogelijke behandelprogramma's zijn:

Verwijzing

Uw huisarts of een medisch specialist kan u doorverwijzen voor de deeltijdbehandeling algemene psychiatrie behandeling bij het Universitair Centrum Psychiatrie.

Heeft u nog vragen?

U kunt het Universitair Centrum Psychiatrie bellen van maandag tot en met vrijdag, tussen 8.00 en 16.30 uur.