Atrium septum defect (ASD)

Een atrium septum defect (ASD) is een aangeboren hartafwijking. Er zit dan een gat in het tussenschot tussen de hartboezems.

Tussen de boezems van het hart zit een boezemtussenschot. Die houdt de omloop van bloed met en zonder zuurstof gescheiden. Dit zorgt er ook voor dat deze 2 bloedstromen niet mengen.

In dit tussenschot zit voor de geboorte een gaatje, dat na de geboorte moet dichtgroeien. Dit gebeurt niet bij een ASD. Door het gaatje stroomt dan extra bloed van de linkerboezem naar de rechterboezem. Daardoor wordt eerst de rechterboezem groter en later ook de rechterkamer. Dit zorgt voor extra werk voor de rechterboezem- en kamer. Ook de longen krijgen hierdoor te maken met een hogere bloedstroom. Hoe langer het duurt voordat een ASD wordt ontdekt, hoe groter het risico op het ontwikkelen van hartfalen of long complicaties, zoals pulmonale hypertensie.

Atrium Septum Defect

 • Het hart ligt in de borstholte tussen de 2 longen in. Het ligt iets meer aan de linkerkant van het borstbeen. Het hart van een volwassene is ongeveer 2 vuisten groot en weegt ongeveer 300 gram.

 • Een gezond hart bestaat uit 4 holle ruimtes: de boezems en kamers. De boezems heten ook wel atriums. Bovenin zitten de linker (LA)- en rechteratrium (RA). Onderin de linker- en rechterkamer. Door het hart lopen 2 grote slagaders: de aorta (AO) en de longslagader (PA).

 • Bij een Atrium Septum Defect (ASD) zit er een opening tussen de linker- en het rechterboezem, bovenin het hart.

Soorten ASD's

Er zijn verschillende soorten ASD’s:

 • ASD type II: dit is het meest voorkomende ASD. Er zit dan een gat in het midden van het boezemtussenschot.
 • ASD type I: hierbij zit het gat dicht bij de hartkleppen, tussen de hartkamers en de boezems.
 • Het sinus venosus defect: bij dit ASD zit het gat aan de rand van het tussenschot, bij de ingang van de holle aders.
 • Het sinus coronarius defect: dit een hele zeldzame hartafwijking. Het gat zit dan in de bovenkant van de sinus coronarius. De sinus coronarius is de verzamelplaats van het zuurstofarme bloed vanuit de kransslagaders.
 • Het ASD is een van de meest voorkomende aangeboren hartafwijkingen. Het ASD II is het meest voorkomende type ASD.

 • De klachten hangen af van de grootte van het gaatje. Mogelijke klachten bij een ASD:

  • kortademig zijn
  • moeite hebben met (grote) inspanningen
  • vermoeidheid
  • hartritmestoornissen, door het groter worden van de rechterboezem en rechterkamer
 • Een ASD ontstaat al voor de geboorte. De oorzaak is meestal niet bekend. Soms is het erfelijk, of komt het door gebruik van medicijnen tijdens de zwangerschap. Ook komt het ASD vaak voor in combinatie met andere hartafwijkingen.

Hoe vaak komt het voor?

Het ASD is een van de meest voorkomende aangeboren hartafwijkingen. Het ASD II is het meest voorkomende type ASD.

Klachten en symptomen

De klachten hangen af van de grootte van het gaatje. Mogelijke klachten bij een ASD:

 • kortademig zijn
 • moeite hebben met (grote) inspanningen
 • vermoeidheid
 • hartritmestoornissen, door het groter worden van de rechterboezem en rechterkamer

Oorzaken

Een ASD ontstaat al voor de geboorte. De oorzaak is meestal niet bekend. Soms is het erfelijk, of komt het door gebruik van medicijnen tijdens de zwangerschap. Ook komt het ASD vaak voor in combinatie met andere hartafwijkingen.

Levensverwachting

Na het sluiten van het gat heeft u met een ASD een normale levensverwachting. U mag alles doen wat leeftijdsgenoten ook doen. Met een gesloten ASD zijn meestal geen nieuwe operaties of andere ingrepen nodig.

UMCG Expertisecentrum voor Kinderen en Volwassenen met een Aangeboren Hartafwijking

Het UMCG is een expertisecentrum voor zeldzame aandoeningen op het gebied van aangeboren hartafwijkingen bij kinderen en volwassenen. Een zeldzame aandoening is een ziekte die minder dan 1 op de 2.000 mensen heeft. Het ministerie van VWS heeft het UMCG aangewezen als expert in deze zorg.

Heeft u nog vragen?

U kunt de polikliniek Hart en Vaten bellen van maandag tot en met vrijdag, tussen 8.00 en 16.30 uur