Nucleaire Geneeskunde en Moleculaire Beeldvorming Onderwijs en opleiding NGMB

Het verzorgen van onderwijs in enigerlei vorm speelt een steeds belangrijker rol binnen de afdeling Nucleaire Geneeskunde en Moleculaire Beeldvorming.

Medische beeldvorming en behandeling met behulp van medische isotopen (radiofarmaca) spelen een steeds belangrijkere rol in de diagnose en behandeling van diverse aandoeningen.

De Nucleaire Geneeskunde is een bij uitstek multidisciplinair vak. Naast de artsen zijn radiochemici, apothekers, biologen, medisch nucleair werkers, analisten en administratieve ondersteuners aanwezig.

Het verzorgen van onderwijs in enigerlei vorm speelt een steeds belangrijker rol binnen de afdeling Nucleaire Geneeskunde en Moleculaire Beeldvorming. Bijvoorbeeld binnen het geneeskundig curriculum G2010 van de Rijksuniversiteit Groningen/UMCG, de opleiding Technische Geneeskunde van de Universiteit Twente en de MBRT-opleiding van de Hanzehogeschool Groningen. Daarnaast is de afdeling betrokken bij de European School of Nuclear Medicine en levert stageplaatsen ten behoeve van het Internationaal Atoomagentschap van de Verenigde Naties.

 • De Afdeling Nucleaire Geneeskunde is actief op verschillende fronten binnen het geneeskundig curriculum G2010 om de klinische toepassingen van de nucleaire geneeskunde uiteen te zetten. De afdeling is betrokken in de bachelor fase (blok 3.2), de keuzecursus nucleaire geneeskunde, het PPP project Radioactiviteit en de medische toepassing, het JSM Science Elective project, en internationale stages voor buitenlandse studenten.

  Ook wordt er al geruime tijd onderwijs gegeven in de masterfase bij de introductie van M1 (introductie nucleaire geneeskunde en het werkcollege zwelling in de hals). Ook zijn er mogelijkheden voor stages op de afdeling NGMB, zoals een senior co-schap in M2, en een semi-arts stage in M3 niet in de laatste plaats door de vele wetenschappelijk samenwerkingsverbanden met afdelingen binnen en buiten het ziekenhuis op verschillende aandachtsgebieden, ook internationaal. Tevens vindt er preklinisch onderzoek plaats met behulp van de micro-PET, micro-SPECT en micro-CT camera. Daarom is het goed mogelijk om wetenschappelijke stages op onze afdeling te lopen, ook vanuit andere universiteiten.

  Aan alle stagiaires wordt een vaste begeleider toegewezen vanuit de staf NGMB. Ons doel is om maatwerk te leveren voor de individuele stagist. Stages worden tussentijds geëvalueerd en afgesloten met een eindbeoordeling (eventueel wederzijds) volgens de vastgelegde normen van de instelling.

  Voor nadere informatie kan contact worden opgenomen met:

  dr. R.H.J.A. Slart, onderwijscoördinator.


 • Klinische fysica is het vakgebied waarin fysische methoden in de gezondheidszorg worden toegepast. Klinisch fysici zijn in Nederland voornamelijk werkzaam in academische en algemene ziekenhuizen, en in audiologische en radiotherapeutische centra.

  Klinisch fysici spelen vaak een rol bij de aanschaf van (vaak dure en complexe) medische apparatuur en werken nauw samen met afdelingen medische techniek en automatisering. De kernenergiewet verplicht zorginstellingen die met ioniserende straling of radioactieve bronnen werken een klinisch fysicus oproepbaar of beschikbaar te hebben. Naast het omgaan met stralingshygiëne zijn klinisch fysici vaak belast met veiligheidsmanagement en risico-analyses in de gezondheidszorg. De nauwe verwevenheid met de gezondheidszorg heeft er toe geleidt dat in 2009 het beroep klinisch fysicus officieel is opgenomen in artikel 34 van de wet BIG (Beroepen Individuele Gezondheidszorg).

  De vierjarige opleiding tot klinisch fysicus is postacademisch, met als vooropleiding academische (technische) natuurkunde of gelijkwaardige opleidingen. Klinische fysica kent vijf specialisatiegebieden: radiologie, nucleaire geneeskunde, radiotherapie, audiologie/videologie en algemene klinische fysica.

  Klinisch fysici nucleaire geneeskunde zijn werkzaam op het gebied van diagnostiek en therapie verricht met radioactieve stoffen. Onder hun werkzaamheden vallen kwaliteitsmetingen aan gamma en PET camera's, en dosimetrie van werknemers.

  De klinisch fysische groep van de afdeling Nucleaire Geneeskunde & Moleculaire Beeldvorming bestaat uit 3 klinisch fysici, 2 klinisch fysici in opleiding en een fysisch assistent. Behalve de bovengenoemde zaken houden wij ons ook intensief bezig met het onderzoek binnen de afdeling. Naast de eigen onderzoekslijn die richt op <1> data modelling, >2> dosimetrie en <3> optimalisatie van de beeldkwaliteit, ondersteunen we vele anderen bij hun onderzoek. Daarnaast participeren we in het onderwijs van de Rijksuniversiteit Groningen, in het bijzonder de masterstudie LifeScience.

  Voor vragen rondom een eventuele opleiding tot klinisch fysicus, kunt u terecht bij dr.ir. A.T.M. Willemsen, klinisch fysicus & opleider, tel. 3612205 (secretariaat), e-mail: a.t.m.willemsen@umcg.nl

  Verdere informatie vindt u op de website van de NVKF.


 • De afdeling Nucleaire Geneeskunde en Moleculaire Beeldvorming biedt studenten de mogelijkheid tot het volgen van een stage. Of het nu een praktische stage is in het kader van een opleiding tot MBB-er, een afstudeerstage, of een wetenschappelijke stage. Of misschien wel een extra stage op eigen initiatief. Ook co-assistenten kunnen een assistentschap volgen. Het volgen van een stage biedt de student een interessante en internationaal georiënteerde leer-werkomgeving.

  Tussen de opleiding Medisch Beeldvormende en Radiotherapeutische Technieken (MBRT) van de Hanzehogeschool Groningen en het UMCG is een stageovereenkomst gesloten. Hierdoor is het mogelijk dat stagiaires van de MBRT stages kunnen lopen diverse afdelingen van het UMCG, waaronder de afdeling Nucleaire Geneeskunde en Moleculaire Beeldvorming (NGMB).

  De stages kunnen worden aangevraagd via het Studentenbureau van het UMCG.  Leidraad bij de stage zijn de te behalen competenties zoals die door de MBRT zijn opgesteld. De onderwijsinstelling is verantwoordelijk voor de stage. Met de begeleiding van de stagiair bij de uitvoering van de in de stageovereenkomst omschreven stageopdracht(en) is een stagebegeleider belast.


We organiseren regelematig cursussen, bijeenkomsten en symposia. Bijvoorbeeld het symposium Medical Physics in Nuclear Imaging.