Dienstverlening Laboratoriumgeneeskunde voor professionals

De afdeling Laboratoriumgeneeskunde (LG) omvat de laboratoria voor klinisch chemische, hematologische en immunologische laboratoriumdiagnostiek binnen het UMCG.

Naast de laboratoriumdiagnostiek vindt binnen de afdeling ook wetenschappelijk onderzoek plaats en wordt ​onderwijs en opleiding geboden. De afdeling Laboratoriumgeneeskunde bestaat uit diverse vakinhoudelijke laboratoria, prikpoli’s voor afname van bloed en het inzamelen van urine en enkele op techniek gerichte faciliteiten.

De afdeling Laboratoriumgeneeskunde voert niet alleen bepalingen uit op verzoek van artsen binnen het UMCG. Ook laboratoria van andere ziekenhuizen maken gebruik van de dienstverlening van de afdeling. Het gaat hierbij vooral om het aanvragen van bepalingen die ze zelf niet verrichten. Verloskundigen dienen aanvragen in, in het kader van de screening op Down en Neurale Buis Defect (NBD).

De Bepalingenwijzer

De bepalingenwijzer geeft zorgprofessionals alle praktische informatie over bepalingen die de afdeling Laboratoriumgeneeskunde verricht. Voorbeelden zijn referentiewaarden, de wijze van aanvragen en inzenden, en doorlooptijden. De bepalingenwijzer geeft bij iedere bepaling aan wie de contactpersonen zijn. De laboratoriummanager en laboratoriumspecialisten kunnen aangeven hoe u de betreffende bepaling kunt aanvragen en inzenden. De laboratoriumspecialisten kunnen u behulpzaam zijn bij de interpretatie van aanvragen en uitslagen.

Naar de bepalingenwijzer

 • ​​​​Betreffende onderzoek:

  • ​​​​Confirmatie onderzoek in de 12e week van de zwangerschap​
  • ​Vervolgonderzoek naar immuun antistoffen in de zwangerschap (titer + ADCC)
  • Antigeen onderzoek bij de biologische vader

  Aanvraagformulier

  U kunt dit onderzoek bij ons aanvragen door het aanvraagformulier te downloaden en te printen. Het zwangerschapsonderzoek bevindt zich op pagina 2 van het aanvraagformulier. Het is van belang dat dit aanvraagformulier zo volledig mogelijk wordt ingevuld, inclusief de AGB code van de aanvrager.

  Het volledig ingevulde aanvraagformulier geeft u mee aan de zwangere, samen met de daarvoor bestemde verzendverpakking. Nieuwe setjes en aanvraagformulieren zijn aan te vragen via telefoon (050) 361 22 99. De zwangere geeft dit vervolgens af op het priklaboratorium. Bloedbuizen en aanvraagformulier worden vervolgens in de verzendverpakking door het betreffende priklaboratorium gestuurd naar het Bijzonder Instituut voor Bloedgroepen Onderzoek/BIBO (Bloedtransfusie Laboratorium).

  Vragen?

  Voor vragen en bij problemen kunt u contact op nemen met de afdeling Laboratoriumgeneeskunde (secretariaat Bloedtransfusie Laboratorium), telefoon (050) 361 22 99.

  Uitslagen

  Uitslagen worden schriftelijk gerapporteerd aan de behandelaar. Voor vragen over uitslagen kunt u contact opnemen met de laboratoriumspecialist van dienst, telefoon 06 25 64 99 52.

  Meer informatie

  Meer informatie over de prenatale screening vindt u op de website van het RIVM.

 • Het Bloedtransfusielaboratorium van het UMCG verricht diagnostisch onderzoek op het gebied van de immuun hematologie (IHD) op verzoek van laboratoria in ziekenhuizen in de regio Noord/Oost Nederland. In het kader van deze onderlinge dienstverlening kunt u onderstaande onderzoeken aanvragen:

  • Problemen bij de ABO en/of RhD bloedgroepbepaling
  • Antistofidentificatie en/of kruisproefproblemen
  • Verdenking auto-immuun hemolytische anemie (AIHA)
  • Verdenking (bifasische) hemolysinen
  • Verdenking medicament als oorzaak van hemolyse
  • Zwangerschapsonderzoek (zie ook bibo.umcg.nl)
  • Verdenking bloedgroepantagonisme

  Aanvraagformulier

  Download hier het aanvraagformulier. Het is van belang dat het formulier zo volledig mogelijk wordt ingevuld, inclusief AGB code van de aanvrager. Een volledig ingevuld formulier kunt u printen en samen met het benodigde materiaal terugsturen, conform de gemaakte werkafspraken, met de daarvoor bestemde verzendverpakking. Nieuwe setjes zijn aan te vragen via (050) 361 22 99. Aanvullende informatie over een specifiek onderzoek staat in de UMCG bepalingenwijzer van Laboratoriumgeneeskunde.

  Vragen?

  Voor logistiek vragen en bij problemen met aanvragen kunt u tijdens kantoortijden (08:00 - 16:30) contact op nemen met de afdeling Laboratoriumgeneeskunde (secretariaat Bloedtransfusie Laboratorium), telefoon (050) 361 22 99. 

  Uitslagen

  Uitslagen worden schriftelijk gerapporteerd aan de inzender. Voor vragen over uitslagen en advies kunt u contact opnemen met de laboratoriumspecialist van dienst, telefoon 06 25 64 99 52.

 • De afdeling Laboratoriumgeneeskunde neemt deel aan diverse kwaliteitssystemen en ontvangt periodiek certificaten. 

  Alle laboratoria van de afdeling Laboratoriumgeneeskunde beschikken over het NEN-EN-ISO 9001:2015 certificaat en de NEN-EN-ISO 15189:2012 accreditatie. Het verrichtingenpakket wordt regelmatig aangepast. De scope van accreditatienummer M078 is in te zien op www.rva.nl.

  Het laboratorium Transplantatie Immunologie  is tevens in het bezit van de EFI-accreditatie. Alle laboratoriumbepalingen worden bij ingebruikname uitvoerig gevalideerd en bij gebruik gecontroleerd op basis van door het laboratorium opgestelde kwaliteitsprocedures. Daarnaast nemen we voor een groot aantal laboratoriumbepalingen deel aan diverse nationale en/of internationale kwaliteitscontroleprogramma’s, die certificaten uitgeven.

  Voor meer informatie over het aanvragen van kwaliteitscertificaten kunt u via e-mail contact opnemen met [email protected](stafadviseur Kwaliteit en Veiligheid​)​

 • De Algemene voorwaarden hebben tot doel het vastleggen wat wij als laboratorium van u en u van ons kunt verwachten als partner bij het uitvoeren van werkzaamheden in het kader van patiënten diagnostiek.

  Inclusief verklaring door afdelingshoofd van Laboratoriumgeneeskunde inzake de competentie voor het uitvoeren van diagnostisch onderzoek en het interpreteren en rapporteren van gevonden resultaten.

  Algemene voorwaarden en competentieverklaring pdf