Verpleegafdeling L4 Urologie en Gynaecologie

​​​Als u een operatie moet ondergaan, wordt u opgenomen op verpleegafdeling L4. Dit is een gecombineerde afdeling van Urologie en Gynaecologie.

Voorbereiding op de opname

Voor uw opnameheeft u een afspraak op het preoperatieve spreekuur. De anesthesioloog onderzoekt u en bespreekt met u de verdoving (ruggenprik of narcose). U krijgt ook inofrmatie over de opname zelf. Lees alvast hoe een opname verloopt en wat u kunt doen om u goed voor te bereiden.

Het UMCG is een opleidingsziekenhuis. Dat betekent dat wij studenten Geneeskunde en Verpleegkunde opleiden. Daarnaast is verpleegafdeling L4 een leerafdeling. Studenten Verpleegkunde doen dan al heel veel zorg voor de patiënten zelf. Ze worden begeleid door verpleegkundigen van de afdeling. 

De opnamedag

In de afsprakenbrief die u thuis heeft gekregen staat hoe laat u op de afdeling wordt verwacht. De verpleegkundige legt de verdere gang van zaken van die dag uit en maakt u verder wegwijs op de afdeling.

Als u tijdens uw opname vragen heeft of behoefte aan een gesprek met de arts samen met uw partner of naasten, dan kunt u dit doorgeven aan de verpleegkundige. ’s Middags na 15.00 uur is er meestal tijd voor een gesprek.

Uw kamer

Bij het toewijzen van uw kamer wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de aard van uw ziekte en uw persoonlijke wensen en omstandigheden. Er zijn geen aparte kamers voor mannen en vrouwen: er wordt gemengd verpleegd. Dit om de wachttijd voor opname zo beperkt mogelijk te houden. 

Als u niet in bed hoeft te liggen of niet op een onderzoek wacht, hoeft u niet de hele tijd op de verpleegafdeling te blijven. Tijdens uw verblijf op L4 verwachten we dat u regelmatig beweegt, zodat uw conditie goed blijft. En u sneller sneller herstelt van de operatie. Lukt bewegen niet of niet goed? Vertel dan aan de verpleegkundige waarom dit niet lukt. Bijvoorbeeld omdat u te veel pijn hebt of misselijk bent. 

Er is een gemeenschappelijke ruimte op L4, daarnaast zijn er in het ziekenhuis verschillende plaatsen waar u kunt zitten. Laat de verpleegkundige weten dat u de afdeling verlaat en hoe lang u denkt weg te blijven.

De operatie

De arts en de verpleegkundige informeren u van tevoren over het verloop van de operatie. Het is gebruikelijk dat de arts kort na de operatie aan uw contactpersoon (telefonisch) informatie verstrekt over het verloop van de operatie. Na de operatie is er dagelijks de mogelijkheid om tijdens de ochtendvisite vragen te stellen. Ook wordt tijdig met u besproken wanneer u met ontslag kunt zodat u en uw partner of naasten zich hier op kunnen voorbereiden.

Uitslagen

Als er weefsel is weggenomen, dan wordt dit voor onderzoek opgestuurd naar het laboratorium. Daar onderzoekt de patholoog het materiaal. Het duurt meestal zo’n tien tot veertien dagen tot de uitslag bekend is. De uroloog bespreekt de uitslag en de mogelijkheden van behandeling met u tijdens uw volgende bezoek aan de polikliniek.

Naar huis

Uw behandelend arts besluit in overleg met u wanneer u het ziekenhuis kunt verlaten. Tijdens uw opname gaat een verpleegkundige samen met u na of u thuiszorg nodig heeft. Als dat zo is, wordt u aangemeld bij de transferverpleegkundige (verpleegkundige die gespecialiseerd is in het organiseren van zorg in de thuissituatie). Zij bezoekt u en stelt samen met u uw behoefte aan zorg in de thuissituatie vast.

Twee à drie dagen nadat u thuis bent, belt een verpleegkundige u op. U kunt dan vertellen hoe het met u gaat en uw eventuele vragen stellen.

Meestal krijgt u als u naar huis gaat, gelijk een afspraak mee voor een controlebezoek op de polikliniek. Uw huisarts krijgt bericht over uw behandeling in het UMCG en uw ontslag.