Chirurgische oncologie Onderwijs en opleiding Chirurgische Oncologie

Op de afdeling en polikliniek Chirurgische Oncologie van het UMCG leiden we geneeskundestudenten, verpleegkundigen en chirurgen op. Naast dit reguliere onderwijs is er elke 2 jaar de Summerschool Oncology en jaarlijks een Surgeon Day.

Studenten die zich verder willen specialiseren in de oncologische chirurgie kunnen verschillende onderwijsprogramma's bij ons volgen, zoals:

 • De studie Geneeskunde duurt 6 jaar en bestaat uit een bachelor- en masterfase. Zowel bachelor- als masterstudenten volgen onderwijs bij de polikliniek en afdeling Chirurgische Oncologie. In de laatste fase van de opleiding loopt de student stage als co-assistent. Dit gebeurt onder supervisie van onze medisch specialisten.

 • De opleiding tot chirurg duurt 6 jaar. Een deel van deze opleiding volgt de arts in opleiding tot specialist (AIOS) in het UMCG. Meestal werken er 3-5 artsen in opleiding tot chirurg bij ons.

  De stafleden van de Chirurgische Oncologie vormen samen een opleidingsgroep. We hechten aan een kwalitatief hoogwaardige opleiding in een goed werkklimaat. Belangrijke onderdelen van de opleiding zijn onder andere vakinhoudelijke kennis en (operatieve) vaardigheden, communicatie en patiëntgerichtheid.

  De opleiders zijn:

 • De opleiding Oncologieverpleegkunde duurt 14 maanden en bestaat uit lesdagen en een stage op een oncologische afdeling. In deze opleidingsperiode maakt de student kennis met alle aspecten en behandelvormen van de oncologische zorg. Studenten verbreden en verdiepen hun kennis rondom zorg voor de oncologische patiënt.

  Lees meer over de opleiding Oncologieverpleegkunde

 • Jaarlijks starten er op verschillende momenten leerlingen en stagiaires verpleegkunde op de afdeling. Zij volgen een mbo- of hbo-(vervolg)opleiding tot verpleegkundige of helpende. Deze leerlingen en stagiaires werken altijd onder begeleiding en supervisie van een ervaren verpleegkundige.

Summerschool Oncology

We organiseren elke 2 jaar een internationale zomerschool oncologie voor geneeskundestudenten. Studenten van over de hele wereld komen naar Groningen om zich verder te verdiepen in de oncologie. Belangrijke leerdoelen tijdens deze 8-daagse Summerschool Oncology zijn:

 • leren kijken vanuit een multidisciplinaire benadering
 • de volle breedte van de oncologische zorg ontdekken en dit leren toepassen in de praktijk
 • een kritisch-wetenschappelijke houding over oncologische thema's en de daarbij behorende vaardigheden ontwikkelen
 • kennis maken met de oncologische zorg in allerlei landen en culturen en je bewust worden van de verschillen die er zijn

Lees meer over de Summerschool Oncology of meld je direct aan via de website van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG).

Je kunt ook mailen naar [email protected].

Surgeon Day

De Surgeon Day is een symposium dat we samen met de Stichting Surgeon Day elk jaar organiseren voor bachelor- en masterstudenten in de (technische) geneeskunde die zich willen verdiepen in het specialisme chirurgie. Studenten uit heel Nederland doen hieraan mee.

Met het symposium willen we toekomstige chirurgen stimuleren met hun ambities en talenten aan het werk te gaan. En daarbij de ontwikkelingen in het wetenschappelijk onderzoek in het vakgebied chirurgie mee te nemen.

Studenten krijgen handvatten aangereikt om zich te ontwikkelen binnen de chirurgie. Verschillende specialisten geven een uniek inkijkje in hun medische professie. Tijdens de Surgeon Day:

 • volg je bijdragen van inspirerende sprekers uit binnen- en buitenland
 • doe je mee aan interactieve sessies waarin je zelf aan de slag gaat
 • leg je contacten met andere studenten met dezelfde passie voor chirurgie
 • ga je in gesprek met verschillende chirurgen

Lees meer over de Surgeon Day.